Főoldal > Regisztráció - Szülők Lapja

Regisztráció

Regisztrációhoz kérlek töltsd ki az alábbi űrlapot. A csillaggal kiemelt mezők kitöltése kötelező.
A nem kiemelt mezők kitöltése nem kötelező. A cím adatokat játékokra való jelentkezéskor, vagy webáruházunkban való vásárláskoz használjuk, de harmadik félnek - a hozzájárulásod nélkül - egyik adatodat sem adjuk ki.

Személyes adatok

Név*:
E-mail cím*:
Felhasználónév*:
Jelszó*:
Jelszó még egyszer*:
 

Egyéb adatok

Ezeknek a mezőknek a kitöltése nem kötelező, de segítséget nyújt nekünk abban, hogy mi az érdeklődési körötök, milyen témákról írjunk Nektek bővebben, jobban személyre tudjuk szabni a tartalmat!

Fórumban használt név:
Profilkép:
Nem:
Életkor: év
Gyermekek száma:
Állapotom:
Kismama utolsó menzesze: (éééé.hh.nn)
Kitől hallott rólunk?:
 

Webshopban használt szállítási cím

Ezeknek a mezőknek a kitöltése nem kötelező. Csak akkor kell kitölteni, ha a webshopban vásárolsz!

Irányítószám:
Település:
Cím:
Kérek hírlevelet:
Hozzájárulok, hogy részemre reklámtartalmú leveleket küldjenek:
Az adatkezelési szabályzatot elfogadom:
New Age Média 2000. Kft.
 
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Érvényes 2018. május 25-től
 
 
I.         A Tájékoztató célja, hatálya
 
1.1    A  jelen  Tájékoztató  célja,  hogy  rögzítse  a  New Age Média 2000.  Korlátolt  Felelősségű Társaság   által   alkalmazott   adatvédelmi   és   -kezelési   elveket,   és   a   társaság adatvédelmi  és  -kezelési  politikáját,  amelyet  a  társaság,  mint  adatkezelő  magára nézve kötelező erővel ismer el.
 
1.2    A  jelen   Tájékoztató   Szolgáltatások   honlapjain   a   Felhasználók   által   megadott
Személyes adat kezelésének elveit tartalmazza.
 
1.3    A Tájékoztató  rendelkezéseinek  kialakításakor  a  társaság  különös  tekintettel  vette figyelembe  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  2016/679  Rendeletében  („Általános Adatvédelmi  Rendelet”  vagy  „GDPR”),  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az információszabadságról   szóló   2011.   évi   CXII.   törvény   („Infotv.”),   a   Polgári Törvénykönyvről   szóló   2013.   évi   V.   törvény   („Ptk.”),   továbbá   a   gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény   („Grtv.”),   az   elektronikus   kereskedelmi   szolgáltatások,   valamint   az információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  egyes  kérdéseiről  szóló  2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően) rendelkezéseit.
 
1.4    Ellenkező   tájékoztatás   hiányában   a   Tájékoztató   hatálya   nem   terjed   ki   azon szolgáltatásokra   és   adatkezelésekre,   melyek   a   jelen   Tájékoztatóban   alább hivatkozott   egyes   honlapokon   hirdető,   vagy   azon   más   módon   megjelenő,   az Adatkezelőkön   kívüli   harmadik   személyek   promócióihoz,   nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz,   egyéb   kampányaihoz,   az   általuk   közzétett   tartalomakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed   ki   olyan   weboldalak,   szolgáltatók   szolgáltatásaira   és   adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában  foglalt  rendelkezések  irányadók,  és  ezekért  az  adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.
 
1.5    A társaság adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-87389/2015
 
 
II.     Fogalom meghatározások
 
2.1    Adatkezelés
az  alkalmazott  eljárástól  függetlenül  a  Személyes  adatokon  végzett bármely  művelet  vagy  a  műveletek  összessége,  így  különösen  a  Személyes  adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása,   lekérdezése,   betekintése,   felhasználása,   közlése,   továbbítása, terjesztése   vagy   egyéb   módon   hozzáférhetővé   tétele,   nyilvánosságra   hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
 
2.2    Adatkezelő:
         aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
 
A   jelen   Tájékoztatóban   hivatkozott   Szolgáltatások   esetében   Adatkezelőnek minősülnek:
 
a)  Adatkezelő 1: Az oldalak üzemeltetője
Név:  New Age Média 2000. Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviselő neve: Simó Tímea ügyvezető
Székhely: 1112 Budapest, Cirmos u. 6.
Levelezési cím: 1116 Budapest Barázda u. 42.
Cégjegyzékszám: 01-09-685050
Adószám: 11955375-2-43
E-mail: szerk@szuloklapja.hu
Weboldal: www.szuloklapja.hu és  www.nagyszuloklapja.hu
a továbbiakban: Adatkezelő
 
b)   Adatkezelő 2: Tárhelyszolgáltató:
Név: BlazeArts Kft.
Székhely: H-6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8.
Cégjegyzékszám: 03-09-109150
Telefonos elérhetőség: (+36) 76 550 174 Fax szám: (+36) 76 550 152
Levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1. em. 8.
Ügyfélszolgálati cím: uaz.
Adószám: 12539833-2-03
Adatvédelmi szabályzat: https://www.forpsi.hu/agreements/pp/
E-mail: admin@forpsi.hu
Weboldal: www.forpsi.hu

Az Adatkezelők Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.
 
Adatkezelő 1   a   Honlapok   üzemeltetője,   amely   elsődlegesen   médiatartalom- szolgáltatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatásokat.
 
Adatkezelő 2 a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsődlegesen informatikai szolgáltatásokat biztosít.
 
 
A  Felhasználó  az  itt  hivatkozott  megállapodás  feltételeitől  függetlenül  mindegyik Adatkezelő  vonatkozásában  és  mindegyik  Adatkezelővel  szemben  gyakorolhatja  a GDPR szerinti jogait.
 
 
 
 
 
2.3    Személyes  adat  vagy  adat
bármilyen  adat  vagy  információ,  amely  alapján  egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
 
 
2.4    Adatfeldolgozó
az  a  szolgáltató,  aki  az  Adatkezelő  nevében  Személyes  adatokat kezel.  A jelen Tájékoztatóban  hivatkozott  szolgáltatások  esetében  Adatfeldolgozók lehetnek:
 
a)          Hírlevélküldés:
                        A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja
                         Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság           
Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
                        Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető
                        Cégjegyzékszám:  13-06-065996 
                         Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01
                        Adószám: 21158218-2-13
                        Adatvédelmi szabályzat: https://listamester.hu/felhasznalasi-feltetelek.php
E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu
Weboldal: www.listamester.hu


 
b)         Csomagszállítás
Név: GLS  General  Logistics  Systems  Hungary  Kft. 
Székhely:  2351  Alsónémedi,  GLS Európa   utca   2.
Nyilvántartja   a   Buda   Környéki   Törvényszék   Cégbírósága,
Cégjegyzékszám: 13-09-111755;
Adószám: 12369410-2-44
Adatvédelmi szabályzat: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
E-mail:  info@gls-hungary.com
Weboldal: https://gls-group.eu/HU/hu/home
 
 
2.5    Honlap(ok): 
az  Adatkezelő  által  üzemeltetett  honlapok:  Szuloklapja.hu, Nagyszuloklapja.hu, Babaskonyvek.hu, Hazikedvenceklapja.hu 


2.6    Szolgáltatás(ok):
az Adatkezelő által üzemeltetett online kiadványok valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapokon, továbbá az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken való részvétel.
 
2.7    Felhasználó:
az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.
 
2.8    Külső szolgáltató:
az Adatkezelők által, az egyes Honlapok üzemeltetéséhez vagy a Honlapokon  keresztül  elérhető  Szolgáltatások  biztosításához  kapcsolódóan  –  akár közvetlenül,  akár  közvetetten  –  igénybe  vett  harmadik  fél  szolgáltató  partnerek, amelyek   számára   a   szolgáltatásaik   biztosítása   érdekében   Személyes   adatok továbbításra   kerülnek   vagy   kerülhetnek,   illetve   akik   az  Adatkezelők   részére Személyes  adatokat  továbbíthatnak.  Külső  szolgáltatónak  minősülnek  továbbá  azon szolgáltatók  is,  amelyek  nem  állnak  egyik  Adatkezelővel  sem  együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat  gyűjtenek,  amelyek  akár  önállóan,  akár  más  adatokkal  összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.
 
2.9    Tájékoztató:
         az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.
 
 
III.       A kezelt Személyes adatok köre
 
3.1     Ha  a  Felhasználó  valamely  Honlap  felületét  látogatja,  az  Adatkezelő 2  rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.
 
3.2    A  Felhasználó  döntése  alapján  az  Adatkezelő 2  a  Honlapokon  keresztül  elérhető Szolgáltatások  igénybevételéhez  kapcsolódóan  kezelheti  az  alábbi  adatokat:  név, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, telefonszám,  e-mail  cím,  gyerekek száma, utolsó  belépés  IP  címe,  utolsó belépés időpontja.
 
3.3    Amennyiben  a  Felhasználó  valamely  Szolgáltatás  részére  e-mailt  (pl.  üzenetet, olvasói levelet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
 
3.4   Adatkezelő 1 tartalom szerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek  adatát,  akik  a  tartalom  előállításában  közreműködtek,  akár  forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az Adatkezelő által leggyakrabban kezelt személyes adatok lehetnek: az érintett neve,  beosztása,  munkahelye, telefonszáma, e-mail címe, lakóhelyére  vonatkozó  adatok,  ill. egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához.
 
3.5    Ha  a  Felhasználó  saját  döntése  alapján  a  facebook  fiókját  összeköti  a Szülők Lapja fiókjával,  akkor  az  Adatkezelők  a  fentiekben  hivatkozottakon  felül  a  Felhasználó következő   Személyes   adatait   kezelhetik:   facebook   nyilvános   profil   adatok, facebookban   megadott   szülőváros,   facebook   ismerőslista   facebook   profilnév, facebook   profilkép,   facebook   e-mail   cím,   facebookban   megadott   lakcím, facebookban megadott nem, születésnap.
 
3.6    A webshop szolgáltatáshoz kapcsolódóan az Adatkezelő kezelheti a fenti 3.2 pontban rögíztett Személyes adatokat, továbbá a számlázáshoz a Felhasználó által megadott számlázási  névre  és  címre  vonatkozó  Személyes  adatokat,  valamint  a  megvásárolni kiválasztott  termékekhez  és  a  választott  fizetési  módhoz  kapcsolódó  Személyes adatokat.
 
3.7    Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelők által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.
 
IV.       Az Adatkezelők által kezelt további adatok köre
 
4.1     Az Adatkezelők a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot  (ún.  „cookie”-t)  helyeznek  el.  A  cookie  célja  az  adott  oldal  minél magasabb  színvonalú  működésének  biztosítása,  személyre  szabott  szolgáltatások biztosítása,  a  felhasználói  élmény  növelése. A cookie-t  a  Felhasználó  képes  törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.  A  cookie-k  alkalmazásának  tiltásával  a  Felhasználó  tudomásul  veszi,  hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
 
4.2    Az   Adatkezelők   személyre   szabott   szolgáltatások   biztosítása   során,   cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok (a fenti
3.2  és/vagy  3.4  pontban  hivatkozott  adatok  alapján)  valamint  érdeklődési  kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).
 
4.3    A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező  számítógépének  azon  adatai,  melyek  a  Szolgáltatás  igénybe  vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus  eredményeként  rögzít. Az  automatikusan  rögzítésre  kerülő  adatokat  a rendszer  a  Felhasználó  külön  nyilatkozata  vagy  cselekménye  nélkül  a  belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
 
 
V.        Az Adatkezelés célja, jogalapja
 
5.1    Az Adatkezelők által folytatott Adatkezelések célja:
 
a) online tartalomszolgáltatás;
 
b) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 
c) a  Felhasználói  jogosultságok  (a  Felhasználó  által  igénybe  vehető  Szolgáltatások)
azonosítása;
 
d) a   Felhasználó   által   igénybe   vett   Szolgáltatások   valamint   a   hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
 
e)  egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
 
f)   statisztikák, elemzések készítése;
 
g)   közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
 
h)    egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
 
i)     webshop   szolgáltatás   esetén   a   felek   közötti   szerződés   létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés   megfelelőségének   dokumentálása,   a   számviteli   kötelezettségek teljesítése;
 
j)  az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
 
k)   a Felhasználók jogainak védelme;
 
l) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
 
Adatkezelő 1 a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet Személyes adatokat, míg Adatkezelő 2 által folytatott Adatkezelések célja a fenti k) és l) pontokban nevesített adatkezelési célok.
 
Az Adatkezelők  a  megadott  Személyes  adatokat  az  e  pontokban  írt  céloktól  eltérő
célokra nem használják fel.
 
5.2    Az  Adatkezelésre   a   Felhasználók   önkéntes,   előzetes,   megfelelő   tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett  hozzájárulását  ahhoz,  hogy  az  oldal  használata  során  általuk  közölt Személyes   adataik,   illetve   a   róluk   generált   Személyes   adatok   felhasználásra kerüljenek.  A  Felhasználó a hozzájáruláson  alapuló  Adatkezelés  esetén  jogosult  a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
Az  Adatkezelők  a  Felhasználó  által  az  egyes  Honlapokra  történő  belépéskor  a Felhasználó  IP címét  a  Szolgáltatás  nyújtásához  kapcsolódóan,  az Adatkezelő  jogos érdekére  tekintettel  és  a  Szolgáltatás  jogszerű  biztosítása  okán  (pl.  jogellenes felhasználás  ill.  jogellenes  tartalmak  kiszűrése  érdekében),  a  Felhasználó  külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.
 
A  tartalomszolgáltatás   keretében   ill.   ahhoz   kapcsolódóan   történő  Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynnyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.
 
A  webshop  szolgáltatás  igénybevétele  esetén  az  Adatkezelés  jogalapja  lehet  a Felhasználó   önkéntes   hozzájárulása,   valamint   a   Felhasználó   által   létrehozott szerződés megkötése ill. teljesítése, valamint a Szabályzat 1.3 pontjában hivatkozott jogszabályokban  foglalt  rendelkezések.  A  Felhasználó  mint  vásárló  a  Honlapon történő regisztrációval vagy a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció  és/vagy  a  vásárlás  során  megadott  Személyes  adatait  a  Szolgáltató, valamint   a   Szolgáltatónak   a   webshop   szolgáltatás   biztosításába   bevont   üzleti partnerei  (pl.  futárszolgálat)  a  megrendelés  teljesítésére  a  mindenkor  hatályos jogszabályi   rendelkezéseknek   megfelelően   tárolja,   kezelje   és   felhasználja.  Az Adatkezelő által kiállított bizonylaton szereplő Személyes adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.
 
Abban  esetben,  amikor  az  Adatkezelés  jogalapja  az  Adatkezelők  lényeges  jogos érdeke, az Adatkezelők a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezték és a jövőben is elvégezhetik az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelők erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújtanak az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.
 
5.3    Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a  Felhasználó  külön  hozzájárulása  nélkül  végezhető.  Személyes  adatok  harmadik személynek  vagy  hatóságok  számára  történő  kiadása  –  hacsak  jogszabály  ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
 
5.4    A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes   személyekről   megadott   vagy   hozzáférhetővé   tett   személyes   adat kezeléséhez  (pl.  a  Felhasználó  által  generált  tartalom  közzététele  során  stb.)  az érintett  természetes  személy  hozzájárulását  jogszerűen  beszerezte.  A  Felhasználó által  a  Szolgáltatásokba  feltöltött,  megosztott  felhasználói  tartalomért  minden felelősség a Felhasználót terheli.
 
5.5    Bármely   Felhasználó   e-mail   címének   valamint   a   regisztráció   során   megadott adatainak   (pl.   felhasználó   név,   azonosító,   jelszó   stb.)   megadásakor   egyben felelősséget  vállal  azért,  hogy  a  megadott  e-mail  címről  ill.  az  általa  megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel  egy  megadott  e-mail  címen  és/vagy  adatokkal  történt  belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.
 
 
5. 6      Az Adatkezelő adatkezelésének célja a Szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint, üzletszerzési céllal:
5. 6. 1  online mérés – mind a weboldalak üzemeltetői, mind a hirdetések megrendelői számára fontos, hogy információval rendelkezzenek, hány különböző Felhasználó látogatta az egyes weboldalakat és látta az általuk megrendelt hirdetéseket. Szintén fontos számukra, hogy az egyes Felhasználók hány oldalletöltést végeztek az oldalon, valamint hány alkalommal kattintottak hirdetésekre stb. Az online mérések során a cookie-k segítségével állnak rendelkezésre ezen információk a hirdetők, illetve a hirdetést megrendelők számára, valamint a hirdetési felületek értékesítése szintén a weboldalak látogatottsági statisztikai adatainak segítségével történik;


5. 6. 2  az oldalon megjelenő hirdetések megjelenítése és optimalizálása az Adaptive Média által történik: lásd  http://adaptivemedia.hu/adatvedelem-hirdetesek.html.


VI.      Az Adatkezelés elvei, módja
 
6.1    Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik.
 
6.2    A Szolgáltatások  igénybevételéhez  elengedhetetlenül  szükséges  Személyes  adatokat az  Adatkezelők  az  érintett  Felhasználó  hozzájárulása  alapján,  és  kizárólag  célhoz kötötten használják fel.
 
6.3    Az Adatkezelők  a  Személyes  adatokat  csak  a  jelen Tájékoztatóban  ill.  a  vonatkozó jogszabályokban  meghatározott  célból  kezelik.  A  kezelt  Személyes  adatok  köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
 
Minden  olyan  esetben,  ha  a  Személyes  adatokat  az  Adatkezelők  bármelyike  az eredeti  adatfelvétel  céljától  eltérő  célra  kívánja  felhasználni,  erről  a  Felhasználót tájékoztatja,   és   ehhez   előzetes,   kifejezett   hozzájárulását   megszerzi,   illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 
6.4    Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 
6.5    A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet   gyakorló   nagykorú   személy   hozzájárulása   esetén   kezelhetők.   Az Adatkezelőnek   nem   áll   módjában   a   hozzájáruló   személy   jogosultságát,   illetve nyilatkozatának  tartalmát  ellenőrizni,  így  a  Felhasználó  illetve  a  felette  szülői felügyeletet   gyakorló   személy   szavatol   azért,   hogy   a   hozzájárulás   megfelel   a jogszabályoknak.  Hozzájáruló  nyilatkozat  hiányában  az Adatkezelő  16.  életévét  be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt  IP  cím  kivételével,  amelynek  rögzítésére  az  internetes  szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.
 
6.6    Az  Adatkezelők   az   általuk   kezelt   Személyes   adatokat   a   jelen  Tájékoztatóban meghatározott   Adatfeldolgozókon,   valamint   egyes   –   a   jelen   Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.
 
A  jelen  pontban  foglalt  rendelkezés  alól  kivételt  képez  az  adatok  statisztikailag összesített   formában   történő   felhasználása,   mely   az   érintett   Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
 
Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb.
– harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető
Személyes adatait.
 
6.7    Az  Adatkezelők  rendszere  a  Felhasználók  aktivitásáról  adatokat  gyűjthet,  melyek nem  kapcsolhatók  össze  a  Felhasználók  által  a  regisztrációkor  megadott  egyéb adatokkal,   sem   más   honlapok   vagy   szolgáltatások   igénybevételekor   keletkező adatokkal.
 
6.8    Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 
6.9    Az Adatkezelők gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg  megakadályozzák  azok  véletlen  elvesztését,  jogtalan  megsemmisülését, jogosulatlan   hozzáférését,   jogosulatlan   felhasználását   és   jogosulatlan megváltoztatását,   jogosulatlan   terjesztését.   E   kötelezettség   teljesítésére   az Adatkezelők minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.
 
6.10  Tekintettel   a   GDPR   vonatkozó   rendelkezéseire   az  Adatkezelő 1 adatvédelmi tisztviselőként Simó Tímeát jelöli ki.
 
 
VII.      Az Adatkezelések időtartama
 
7.1.   Az  automatikusan  rögzített  IP  címeket  az  Adatkezelők  a  rögzítésüket  követően legfeljebb 3 napig tárolják.
 
7.2  A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval,   a   megkeresett  Adatkezelő   az   e-mail   címet   a   megkeresésben hivatkozott  ügy  lezárását  követő  90.  napon  törli,  kivéve,  ha  egyedi  esetben  az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
 
7.3    A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként  nem  kéri  a  Személyes  adatok  törlését.  Ez  esetben  a  Személyes  adat  az Adatkezelők rendszereiből törlődik.
 
A  Felhasználó  által  megadott  Személyes  adatok  –  abban  az  esetben  is,  ha  a Felhasználó  a  Szolgáltatásról  nem  iratkozik  le  vagy  regisztrációja  törlésével  csak  a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére  irányuló,  a  Szolgáltatásról  való  leiratkozás  nélküli kérése   a   Szolgáltatás   igénybe   vételéhez   fűződő   jogát   nem   érinti,   azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.
 
7.4    Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett  bűncselekmény,  illetve  rendszer  elleni  támadás  esetén  az  Adatkezelők jogosultak  a  Felhasználó  regisztrációjának  megszűnésével  egyidejűleg  Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség  gyanúja  esetén  –  jogosult  a  Személyes  adatokat  a  lefolytatandó  eljárás időtartamára megőrizni is.
 
7.5     A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól   számítva   a   rendszer   működésének   biztosítása   szempontjából indokolt  időtartamig  kerülnek  tárolásra  a  rendszerben.  Az  Adatkezelő2  biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes   adatainak   kezeléséhez   adott   hozzájárulását   megszüntette,   vagy   a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.
 
7.6    Amennyiben  bíróság  vagy  hatóság  jogerősen  elrendeli  a  Személyes  adat  törlését,  a törlést  az Adatkezelők  végrehajtják.  Törlés  helyett  az Adatkezelők  –  a  Felhasználó tájékoztatása   mellett   –   korlátozzák   a   Személyes   adat   felhasználását,   ha   a Felhasználó   ezt   kéri,   vagy   ha   a   rendelkezésére   álló   információk   alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelők mindaddig nem törlik, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.
 
 
VIII.     A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja
 
8.1    A  Felhasználó  kérheti,  hogy  bármelyik  Adatkezelő  tájékoztassa,  hogy  kezeli-e  a Felhasználó   személyes   adatát,   és   ha   igen,   akkor   az   általa   kezelt   Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.
 
A  Felhasználó  által  az  adott  Szolgáltatáshoz  kapcsolódóan  megadott  Személyes adatok   Szolgáltatások   beléptető   rendszerének   beállításainál,   illetve   az   egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők.
 
Ettől  függetlenül  a  Felhasználó  Személyes  adatok  kezeléséről  bármikor  írásban,  az Adatkezelők   bármelyike   címére   küldött   ajánlott   vagy   tértivevényes-ajánlott levélben,  illetve  az  adatvedelem@szuloklapja.hu  vagy  az  admin@forpsi.hu  e- mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést a megkeresett Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján   a   Felhasználó   egyértelműen   beazonosítható.   E-mailben   küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált  e-mail  címéről  küldik,  ez  azonban  nem  zárja  ki,  hogy  az  Adatkezelő  a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.
 
A  tájékoztatáskérés   kiterjedhet   a   Felhasználónak   az  Adatkezelők   által   kezelt adataira,  azok  forrására,  az  Adatkezelés  céljára,  jogalapjára,  időtartamára,  az esetleges   Adatfeldolgozók   nevére   és   címére,   az   Adatkezeléssel   összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.
 
8.2    A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy  módosítását.  Figyelembe  véve  az Adatkezelés  célját,  a  Felhasználó  kérheti  a hiányos Személyes adatok kiegészítését.
 
Az  Felhasználó  által  az  adott  Szolgáltatáshoz  kapcsolódóan  megadott  Személyes adatok  a  Szolgáltatások  beléptető  rendszerének  beállításainál,  illetve  az  egyes Szolgáltatásokhoz   tartozó   profil   oldalakon   módosíthatók.   Személyes   adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
 
8.3    A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését.
 
A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást  ad;  valamint  (iii)  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 
A  törlési  kérelem  megtagadásáról  az  Adatkezelők  minden  esetben  tájékoztatják  a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló  igény  teljesítését  követően  a  korábbi  (törölt)  adatok  már  nem  állíthatók helyre.
 
Az  Adatkezelő1  által  küldött  hírlevelek  az  azokban  található  leiratkozás  linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő1 a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.
 
8.4    A   Felhasználó   kérheti,   hogy   Személyes   adatainak   kezelését   az   Adatkezelők korlátozzák, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az  Adatkezelők   ellenőrizzék   a   Személyes   adatok   pontosságát.  Az  Adatkezelők megjelölik  az  általuk  kezelt  Személyes  adatot,  ha  a  Felhasználó  vitatja  annak helyességét  vagy  pontosságát,  de  a  vitatott  Személyes  adat  helytelensége  vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 
A   Felhasználó   kérheti,   hogy   Személyes   adatainak   kezelését   az   Adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 
A  Felhasználó  továbbá  akkor  is  kérheti,  hogy  Személyes  adatainak  kezelését  az Adatkezelők  korlátozzák,  ha  az  Adatkezelés  célja  megvalósult,  de  a  Felhasználó igényli   azok   Adatkezelők   általi   kezelését   jogi   igények   előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 
8.5    A  Felhasználó  kérheti,  hogy  az  Adatkezelők  a  Felhasználó  által  rendelkezésére bocsátott  és  a  Felhasználó  által  automatizált  módon  kezelt  Személyes  adatokat tagolt,  széles  körben  használt,  géppel  olvasható  formátumban  részére  átadják  és/ vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

8.6    A  Felhasználó  tiltakozhat  Személyes  adatainak  kezelése  ellen  (i)  ha  a  Személyes adatok   kezelése   kizárólag   az   Adatkezelőkre   vonatkozó   jogi   kötelezettség teljesítéséhez   vagy   az  Adatkezelők   vagy   harmadik   személy   jogos   érdekének érvényesítéséhez  szükséges;  (ii)  ha  az  Adatkezelés  célja  közvetlen  üzletszerzés, közvélemény-kutatás   vagy   tudományos   kutatás;   vagy   (iii)   ha   az  Adatkezelésre közérdekű  feladat  teljesítése  érdekében  kerül  sor.  Az  Adatkezelők  a  Felhasználó tiltakozásának  jogszerűségét  megvizsgálják,  és  ha  a  tiltakozás  megalapozottságát megállapítják,   az  Adatkezelést   megszüntetik   és   a   kezelt   Személyes   adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat,   akik   részére   a   tiltakozással   érintett   Személyes   adatok   korábban továbbításra kerültek.
 
 
IX.       Adatfeldolgozás
 
9.1    Az Adatkezelők tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített
Adatfeldolgozókat veszik igénybe.
 
9.2    Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag  az Adatkezelőkkel  kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május  25.  napját  követően  a  részükre  az Adatkezelők  által  továbbított  és  általuk kezelt  vagy  feldolgozott  Személyes  adatokat  a  GDPR  által  előírt  rendelkezésekkel összhangban  rögzítik,  kezelik,  ill.  dolgozzák  fel,  és  erről  nyilatkozatot  tesznek  az Adatkezelők részére.
9.3    Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.
 
9.4    Az  Adatfeldolgozók  további  adatfeldolgozó  igénybe  vételére  csak  az  Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak.
 
 
X.       Külső szolgáltatók
 
10.1  Az Adatkezelők  a  Szolgáltatások  biztosításához  kapcsolódóan  számos  esetben  Külső szolgáltatókat   vesznek   igénybe,   amely   Külső   szolgáltatókkal   az   Adatkezelők együttműködnek.
 
A  Külső  szolgáltatók  rendszereiben  kezelt  Személyes  adatok  tekintetében  a  Külső szolgáltatók   saját   adatvédelmi   tájékoztatójában   foglaltak   az   irányadók.   Az Adatkezelők  minden  tőlük  telhetőt  megtesznek  annak  érdekében,  hogy  a  Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje,   és   azokat   kizárólag   a   Felhasználó   által   meghatározott   vagy   a   jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25.  napját  követően  a  részükre  az Adatkezelők  által  továbbított  és  általuk  kezelt vagy   feldolgozott   Személyes   adatokat   a   GDPR   által   előírt   rendelkezésekkel összhangban  rögzítik,  kezelik,  ill.  dolgozzák  fel  és  erről  nyilatkozatot  tesznek  az Adatkezelők részére.
Az  Adatkezelők  a  Külső  szolgáltatók  számára  végzett  adattovábbításról  a  jelen
Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat.
 
10.2  Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók
 
A   Szolgáltatások   oldalaihoz   kapcsolódóan   az   Adatkezelők   webanalitikai   és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt.
 
E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló,   a   honlapokon,   esetenként   e-mailekben   vagy   mobil   applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.
 
Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása  az  adott  cookie-hoz  kapcsolódó  domain  alapján  történhet.  A  web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.
 
E  Külső szolgáltatók  a  részükre  továbbított  Személyes  adatokat  saját  adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.
 
Az   Adatkezelőkkel   együttműködő   webanalitikai   és   hirdetéskiszolgáló   Külső szolgáltatók:
 
10. 2. 1 A Felhasználó az Adatkezelő weboldalainak, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használatával hozzájárul az eszközéhez kapcsolódó információk jelen fejezetben felsorolt külső szolgáltató által történő hasznosításához.
 
10. 2. 2. A Szolgáltatás során a hirdetések kiszolgálását az Internet BillBoard a.s. biztosítja, amelyeknek szolgáltatásairól és adatkezeléséről a http://www.ibillboard.com/privacymanagement/  oldalon található további információ.
 
10. 2. 3. A Szolgáltatás során az AppNexus Inc. rendszere gyűjt adatokat a Felhasználókról, amelyek alkalmasak arra, hogy a böngészési előzmények alapján különböző profilokat alkosson értékesítési, üzletszerzési céllal, ugyanakkor a platform nem gyűjt a felhasználók közvetlen azonosításra használható adatot. Az AppNexus szolgáltatásairól és adatkezeléséről, valamint a beállítások módosításáról a https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy  oldalon található további információ.
 
10. 2. 4. Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics és Google AdSense szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing
keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/  honlapon érhető el.
 
10. 2. 5. A Gemius Hungary Kft. az online forgalom- és közönségmérési szolgáltatása során cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/hu/privacy_policy_hu .
 
10. 2. 6. A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló partnerek a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie-k mellett web beacont és click taget (kattintási hivatkozás és mérő) alkalmaznak. A szolgáltatók által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetőek a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon és a kattintásmérő eszközök visszautasítására nincs lehetőség. A cookie-król és azok kezeléséről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/ 
10.3  Felület (tárhely) biztosítása esetén
 
A Szolgáltatások biztosítása szempontjából az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti azon Felhasználókat, akik az Adatkezelő által biztosított felületeket saját tartalom közzététele  céljából,  tárhelyként  veszik  igénybe.  A  Felhasználó  az  általa  használt felületre saját döntése alapján feltölthet Személyes adatokat, vagy használhat olyan szolgáltatásokat,   amelyek   segítségével   Személyes   adatokat   gyűjthet,   rögzíthet, kezelhet a tárhely felületen.
 
Mindazon  esetekben,  amikor  az Adatkezelő  mint  szolgáltató  a  Felhasználó  részére felületet  biztosít,  az  ezen  felületen  kezelt  Személyes  adatokkal  kapcsolatosan adatkezelési   tevékenységet   nem   végez.  Az   itt   kezelt   adatok   jogszabályoknak megfelelő kezeléséért a tárhelyszolgáltatás igénybevevőit terheli minden felelősség
 
10.4  Egyéb Külső szolgáltatók
 
Vannak  olyan  Külső  szolgáltatók,  amelyekkel  egyik Adatkezelő  sem  áll  szerződéses jogviszonyban  vagy  az  adott  adatkezelés  tekintetében  szándékosan  nem  működik együtt,  azonban  ettől  függetlenül  is  a  Honlaphoz  /  Szolgáltatásokhoz  –  akár  a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár  anélkül  –  hozzáférnek,  és  ez  által  a  Felhasználókról  vagy  a  Szolgáltatások honlapjain  folytatott  felhasználói  aktivitásokról  adatokat  gyűjtenek,  amelyekből esetenként  –  önállóan  vagy  más,  e  Külső  szolgáltató  által  gyűjtött  adatokkal összekapcsolva  –  alkalmasak  lehetnek  a  Felhasználó  azonosítására.  Ilyen  Külső szolgáltatók  lehetnek  különösen,  de  nem  kizárólagosan:  Facebook  Ireland  Inc., Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Ltd.,   Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc.,  Playbuzz  Ltd.,  Twitter  International  Company.,  Viber  Media  LLC,  Vimeo  Ltd., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC.
 
E  Külső  szolgáltatók  a  részükre  továbbított  Személyes  adatokat  saját  adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.
 
 
XI.       Adattovábbítás lehetősége
 
11.1  Az Adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes  adat  továbbítására  őket  jogszabály  vagy  jogerős  hatósági  kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.
 
11.2  Amennyiben az Adatkezelő a Szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás   üzemeltetését   vagy   hasznosítását   részben   vagy   egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem   hozhatja   a   jelen   Tájékoztató   mindenkor   hatályos   szövegében   megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén  az  Adatkezelő  az  adattovábbítás  előtt  lehetőséget  biztosít  a  Felhasználók számára  arra,  hogy  az  adattovábbítás  előtt  tiltakozzanak  az  adattovábbítás  ellen. Tiltakozás  esetén  az  adott  Felhasználó  adatainak  a  jelen  pont  szerinti  továbbítása nem lehetséges.
 
11.3  Az   Adatkezelők   az   adattovábbítás   jogszerűségének   ellenőrzése,   valamint   a Felhasználó   tájékoztatásának   biztosítása   céljából   adattovábbítási   nyilvántartást vezetnek.
 
 
XII.      Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
 
12.1  Az  Adatkezelő1  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  a  jelen  Tájékoztatót  egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
 
12.2  A  Felhasználó  következő  belépéssel  elfogadja  a  Tájékoztató  mindenkor  hatályos rendelkezéseit,  ezen  túlmenően  az  egyes  Felhasználók  további  beleegyezésének kikérésére nincs szükség.
 
 
XIII.     Jogérvényesítési lehetőségek
 
13.1  Bármilyen,   adatkezeléssel   kapcsolatos   kérdéssel,   észrevétellel   kereshetők   az Adatkezelők   munkatársai   is   az   adatvedelem@szuloklapja.hu   vagy   a admin@forpsi.hu e-mail címen.
 
13.2  A  Felhasználó  az  Adatkezeléssel  kapcsolatos  panaszával  közvetlenül  a  Nemzeti Adatvédelmi   és   Információszabadság   Hatósághoz   (cím:   1125   Budapest,   Szilágyi Erzsébet  fasor  22/c.;  telefon:  +36-1-391-1400;  e-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
 
13.3  A Felhasználó  jogainak  megsértése  esetén  bírósághoz  fordulhat. A per elbírálása  a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye  szerinti  törvényszék  előtt  is  megindítható.  Az Adatkezelők kérésre  a  Felhasználót  tájékoztatják  a  jogorvoslat  lehetőségéről  és eszközeiről.
 
 
Budapest, 2018. május 24.

Szakértők

Képgaléria

Hivatalos ügyek

Agyrázkódás, koponyatörés, áramütés: 14 e-roller és hoverboard közül 12 megbukott a fogyasztóvédelmi vizsgálaton tovább

14 elektromos rollert és hoverboardot vizsgált meg az ITM, a laboreredmények alapján mindössze két roller használata veszélytelen, az összes többi eszköz forgalmazását megtiltotta a hatóság...

Covid-katasztrófát jósolnak Magyarországra, napi 200 halálos áldozattal - Mi most a helyzet? Hogyan előzheted meg a betegséget? tovább

Elhunyt tizenegy beteg, és újabb 905 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Mit jósolnak Magyarországra? Mire figyelj oda, hogy elkerüld a betegséget?...

Influenza elleni védőoltás: Október közepétől mindenki ingyen megkaphatja! - Miért érdemes beoltatni a gyereket és magadat? tovább

Müller Cecília feltételezése szerint sokkal több szövődmény alakulhat ki egy gyermek vagy egy felnőtt szervezetében, ha egyszerre kapja el a koronavírust és az influenzát, ezért is ajánlja...

Reggeli lázmérőzés az óvodában, iskolában: Ez az a testhőmérséklet, ami fölött azonnal hazaküldik a gyereket tovább

Ismét naponta jelentkezik az Operatív törzs a vírushelyzet kapcsán, Müller Cecília országos tisztifőorvos válaszolt az újságírók kérdéseire....

Koronavírus, második hullám: Ezért érdemes beoltatni a gyereket influenza ellen! - 7 dolog, amire figyelj, hogy elkerüld a Covid-fertőzést! tovább

Miért érdemes beoltatni a gyerekeket az influenza elleni védőoltással? Hogyan védekezhetsz hatékonyan a Covid-19 fertőzés ellen? Elmondjuk, mire figyelj oda....

Figyelem, termékvisszahívás: Ha ilyen csirkemellet vettél, ne edd meg! Szalmonellát találtak benne tovább

Szalmonella-szennyezettség miatt visszahívják az 1000 grammos kiszerelésű, Auchan trappista sajttal töltött csirkemell terméket, közölte a Nébih....

Ingyenes HPV elleni védőoltás: 7. osztályos fiúk is megkaphatják idén ősztől! - Milyen betegségeket okozhat fiúknál a HPV? tovább

Idén ősztől a 7. osztályos fiúk, illetve szüleik is igényelhetik a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást. Milyen betegségeket okozhat a HPV fiúknál?...

Koronavírus, második hullám: Mától nem elég a sál vagy kendő, maszk kell! - Milyen szigorítások léptek még életbe? tovább

A szeptember 21-től kötelező, a maszkviselés kiterjesztésére hozott rendelkezések között nincs sok új szabály, de azokat be kell tartani, hiszen szankcióval is jár azok be nem tartása. Mire...

Maszkviselési szabályok: Hol kötelező mától a maszkviselés Budapesten? Mekkora bírságot kell fizetni, ha nincs rajtad maszk? tovább

2020. szeptember 18-tól szigorúbb maszkviselési szabályok léptek életbe Budapesten a koronavírus-járvány második hulláma miatt, a maszkviselési kötelezettség megsértőire 15 ezer forintig...

Figyelem, termékvisszahívás: Ha ilyen tejcsokit vettél, nehogy megedd! Műanyag darabkák lehetnek benne tovább

Visszahív egy tejcsokit a népszerű drogérialánc: a termékben apró műanyagdarabkák fordulhatnak elő, írják a weboldalukon....

Szoptatás

Emmi: Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság alakul - Miért fontos, hogy legalább 6 hónapig szoptasd a babád? tovább

A szoptatás az anyánál csökkenti az emlő- és petefészekrák, valamint a magas vérnyomás kockázatát, de a gyermek egészségére is jótékony hatással van, emellett pozitívan hat az értelmi...

Ezért is fontos, hogy szoptasd a kisbabád! Újabb nyomós érvet találtak a kutatók az anyatejes táplálás mellett tovább

Egy friss kutatásban megállapították, hogy a szoptatás általi immunitás átadása hosszú távú, a szoptatáson túl is tart - a védelmet az immunsejtek átadása biztosítja, teljesen függetlenül...

"9 éves koráig szoptattam a kislányomat - De engedném neki tovább is, ha akarná, nincs ebben semmi rossz" tovább

Hatalmas felháborodást váltott ki az internetezők körében az az anyuka, aki 9 éves koráig szoptatta legkisebb lányát - pedig szerinte nincs ebben semmi természetellenes....

"Még mindig szoptatom a 7 éves kisfiamat - és nem hiszem, hogy szégyenkeznem kellene emiatt" tovább

Hatalmas viták szoktak keveredni abból az anyukás csoportokban, hogy meddig is kell, vagy éppen meddig "elfogadott" szoptatni egy gyermeket. Most egy olyan anyuka mesél, aki ma hétéves fiát még...

Ezért fontos, hogy legalább 6 hónapig szoptasd a kisbabád! Milyen betegségek és problémák ellen véd az anyatejes táplálás? tovább

A kisgyermekek egészségét elsősorban anyatejes táplálással lehet megalapozni, az utóbbi 15 évben világszinten mégis szinte stagnált a kizárólagos szoptatás aránya. Milyen betegségek ellen...

Tejkiütés babánál: okai, tünetei, kezelése - Mikor szükséges orvoshoz vinni a kisbabád a kiütések miatt? tovább

A tejkiütés (más néven crusta lactea) már nevében is utal arra, hogy okának a tejet – legtöbbször az anyatejet – tartják, hiszen általában szoptatott babáknál látható, de ugyanolyan...

Babaétrend 2017: régi alapelvek dőltek meg a szoptatással, hozzátáplálással kapcsolatban! - Új javaslatok a szakembertől tovább

Meddig ideális a kizárólag anyatejes táplálás? Hogyan kerülheti el a baba az ételallergiát? Kell-e speciális étrend szoptatás alatt? A szakember új alapokra helyezi a szoptatás és hozzátáplálás...

Szoptatás: legalább hány hónapig szoptasd a kisbabád? Milyen előnyökkel jár a szoptatás a babának és a mamának? tovább

Születés Hete Fesztivál - milyen előnyökkel jár a szoptatás a babának és mamának? Milyen betegségek kockázatát csökkenti a szoptatás? A szoptatás előnyei és jótékony hatásai, az anyatej...

Szoptatás világhete: 6 hónapos korára már csak a babák fele kap anyatejet tovább

Miért az anyatej a legtökéletesebb táplálék a babának? Miért hagynak fel általában a szoptatással a kismamák? Mi történik, ha a baba 1 éves kora előtt kap tehéntejet? A Szoptatás Világhete...

Szoptatás világnapja - Miért fontos az anyatej a babának és az anyának? tovább

Az anyatej természetes, speciális anyagai révén biztosítja a csecsemő aktuális tápanyagszükségletét, a szoptatás pedig megalapozza a kiegyensúlyozott fejlődést - hívta fel a figyelmet Bábiné...

Párkapcsolat

Párkapcsolat

Az ölelés pozitív hatásai: Így hat a testre és a lelkiállapotra, ha veszekedés után megölelitek egymást tovább

A boldog házasság a genetikán is múlik - Így tudhatod meg, hogy jól választottál-e párt magadnak tovább

Párkapcsolati problémák babavárás alatt és után: Így oldjátok meg hatékonyan a konfliktusokat a szakember szerint tovább

Boldog párkapcsolatra vágysz? 10 fontos dolog, amit minden nap mondj el a párodnak - Ezt tanácsolja a szakértő tovább

Ez az oka, hogy sok párkapcsolat tönkremegy, miután megszületett a gyerek! - Miben hibázik a legtöbb apa és anya? tovább

10 dolog, amiről a boldog párok rendszeresen beszélgetnek - A párterapeuta elárulja tovább

Még hogy nincsenek romantikus férfiak? 14 fotó, ami bizonyítja, a férfiak is mindent megtesznek a szerelmükért tovább

Otthon, barkács

Otthon, barkács

Kreatív gyerekszoba ötletek: Fotókon 22 álomszép gyerekszoba, ha valami különlegeset szeretnél a gyermekednek tovább

Gyerekszoba dekoráció: Így játssz a színekkel és a kiegészítőkkel a gyerekszobában! - Fotós ötletek tovább

Home office tippek - Így dolgozz otthonról gyerek mellett! tovább

15 szívecskés ajándék saját kezűleg - Ezzel lepd meg az anyukádat, nagymamádat, vagy akit szeretsz tovább

Csodaszép, saját készítésű virágok anyák napjára: Ezzel lepje meg a gyerek az anyukáját, nagymamáját - 9 ötlet tovább

Különleges ajándék anyák napjára: Így készíts kuponfüzetet az anyukádnak házilag! - Plusz 25 ötlet, hogy mit írj a kuponra  tovább

Föld napjára: 107 kreatív játékötlet hétköznapi tárgyakból - Újrahasznosítási ötletek ovisoknak, kisiskolásoknak tovább

Babakonyha

Babakonyha

Így zárd le a müzlisdobozt mindenféle eszköz nélkül! - Fogadjunk, te sem ismerted ezt a hajtogatós trükköt tovább

Kívül ropogós, belül puha házi tejes kifli recept: Így készítsd lépésről lépésre! - Kezdőknek is menni fog tovább

Növényi tej vs tehéntej: Mit kell tudni a legnépszerűbb növényi italokról? Mi mindenben különböznek a tehéntejtől? tovább

Dinnyetorta recept: mennyei, lédús finomság, ami 5 perc alatt kész! A legjobb desszert kánikulában tovább

5 mennyei süti recept képpel, ételallergiás gyerekeknek! - Kipróbált receptek a gasztroblogger anyukától tovább

Így kerülheti el a gyerek a betegségeket akkor is, ha ételérzékeny! Tejmentes, fruktózban szegény ételek recepttel tovább

Pofonegyszerű házi pizza recept: finomabb lesz, mint ha házhoz rendelnéd! - Így készítsd lépésről lépésre tovább

hirdetés

[x] hirdetés

Legnépszerűbb

Videók

Recept ajánlatunk

Hideg túrós almaleves

Hideg túrós almaleves

Levesek >>
18 hónapos kortól. >>

Hozzávalók: 450 g édes alma 100 g sovány túró 500 ml 1,5 %-os tej Méz (ízlés szerint) 2 közepes rúd fahéj 5 szem szegfűszem Egy csipet só

Recept:

A fahéjat és a szegfűszeget kb. 150 ml vízben felforraljuk, majd leszűrjük. A szűrletet a tejhez öntjük. Az alma felét meghámozzuk, és a mézzel, valamint a túróval egy botmixer segítségével pürésítjük. A pürét összekeverjük a tej és a szű(...) tovább a teljes recepthez...


Webáruház ajánló

Ha nem jön a baba

Ha nem jön a baba

2 400 Ft.-

Megnézem

Pocakosnapló

Pocakosnapló

2 800 Ft.-

Megnézem

Legfrissebb szakértői válasz

Pásztor Klára

Pásztor Klára

Jogviták megoldásai - Bírósági perek kiváltása (családjog-betegjog-ingatlan és kártérítések vitái)

tovább a szakértőhöz >>

Igazságügyi mediátor felkérése egyszerű szabályok mentén!

Nagyön örülök, hogy a párkapcsolata válságában legalább személyem kiválasztásában egyet tudnak érteni! Ez jó hír Önöknek!

Bejelentkezésre a névjegyemen látható telefonon 06-305-992-842 van mód napközben!


Reálmediátor tevékenység (RM) a Felek közötti vita bírósági per kiváltásával történő megoldása! Sokezer ügyféltalálkozó nyomán dolgoztuk ki.Eredménye a válások körüli egyezségek.

Nem szívesen írok árakat, de a tájékoztatás és kérdése fontos nekem!


Mediáció esetében óvakodni érdemes az alacsony munkadíjtól a hírdetésekben - mert az bizonytalanságról, rutintalanságról, részképzettségről árulkodik.


Egy válás mediációja, a bírósági vagyonmegosztás kiváltása munkaigényes és felkészültséget igénylő igazságügyi mediátori feladat!


Tudom pontosabbra gondolt ezért jelzem, hogy egy reálmediátori találkozó és feldolgozó alkalom általában 75.000Ft-90.000Ft közé esik.
Időben ez 3-4 órát jelent a szükséges írásos nyilatkozatokkal, külön rövid kaukusz ülésekkel.


Vesse össze a vagyonmegosztási perek akár több millió forintos több évre terjedő költségével a láthatja a bírósági per kiváltása reálmediátorral olcsóbb, időtakarékosabb!

Ezt olvastad már? [x]
Gyermek fejlődése

Így fejleszd a gyerek megfigyelőkészségét, logikáját, koncentrációját, hogy könnyebben menjen neki a suli

vissza vissza