Álláskeresési támogatás

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


Álláskeresési támogatás Ki jogosult álláskeresési támogatásra? Mennyi az álláskeresési támogatás összege? Hány napig kapható az álláskeresési támogatás? Mely konkrét esetekben szüneteltetik a támogatás folyósítását? Kiknek állapítható meg a keresetpótló juttatás? Ki jogosult álláskeresési támogatásra?
Álláskeresési járadékra jogosult az a személy, aki álláskereső, és az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, és kereső tevékenységet nem folytat, (munkaviszonyban nem áll), és munkát akar vállalni, de álláskeresése nem vezetett eredményre, és az illetékes munkaügyi központ kirendeltsége sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.Hány napig kapható a támogatás?
Az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 90 nap.                                
Az álláskeresési járadék folyósítási idejének számítása során tíz nap jogosultsági idő egy napjáradék-folyósítási időnek felel meg.

Mennyi a támogatás összege?
A támogatás összege:
Munkaerőpiaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a:   
2020-ban: 161 000.-Ft/hó; 5 366,66.-Ft/nap
 
Munkaerőpiaci járulékalapja:                                                                                                   
Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző, vagy - ha az álláskeresőként való nyilvántartásba vételre későbbi időpontban kerül sor - az álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben az ezen időszakkal érintett jogviszonyokban elért, munkaerőpiaci járulék alapját képező jövedelemből kell megállapítani.

Megelőző négy naptári negyedévi járulékalap hiányában a járadék számításának alapja a négy naptári negyedévnél rövidebb időszakban elért járulékalap havi átlagos összege. Ha a megelőző négy naptári negyedévben egyáltalán nincs az álláskeresőnek járulékalapja, akkor az álláskeresési járadék megállapításának alapja a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 130 százaléka.

Az álláskeresési támogatás szünetelése:
Ha az álláskeres
- terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra vagy gyermekgondozási segélyre való jogosultságának megállapítását jelenti be, terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj esetén a jogosultság megállapítását követő naptól, gyermekgondozási segély esetén a jogosultság megállapításának napjától,
- előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti, kivéve, ha a szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg, a büntetés megkezdésének napjától,
- a közfoglalkoztatás alatt, a közfoglalkoztatási jogviszony kezdő napjától, rövid időtartamú, legfeljebb kilencven napig tartó kereső tevékenységet folytat     az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével, feltéve, hogy bejelentési kötelezettségének eleget tett
- a kereső tevékenységet megalapozó jogviszony kezdő napjától, ha keresetpótló juttatásban részesül, a keresetpótló juttatás kezdőnapjától,
- az önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében tényleges szolgálatot teljesít, ezen időszak teljes időtartamára.
Ha az álláskeresési járadék folyósítása szünetelésének oka megszűnik, és fennállnak a meghatározott feltételek, az álláskeresési járadékot a megállapító határozatban meghatározott feltételekkel tovább kell folyósítani.

Keresetpótló juttatás
A keresetpótló juttatás magállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60-100%-a közötti mértékben, mérlegelési jogkörben megállapított összeg. Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott intenzív - heti 20 órás - képzésben való részvétel esetén jár!   
                                    
A kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a.
2020-ban: 64 400.-Ft/hó, 2146,66 Ft/nap

Fotó: Pixabay

CSED, GYED, GYES KALKULÁTOR >>

CSED, GYED, GYES, kismama ellátások kisokosa >>

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


2020.04.22