A baba fejlődése - 3-4. év

Szülők lapja

Baba fejlődése

Szülők lapja


Mozgás

Gyermek fejlődése - 3-4 éves gyermek - mozgásfejlődés

Váltott lábbal biztosan felmegy és lejön a lépcsőn, de a szokatlan magasság megzavarhatja mozgását. A lefelé lépkedés még utánlépéssel történik. Nő a lépéshossz és a futás sebessége. 30 cm akadályon képes átlépni. Egy lábon akár 5 másodpercig is képes megállni, sőt már kettőt is tud így ugrani. Futni és ugrani jól tud.

Beszéd

Gyermek fejlődése - 3-4 éves gyermek - beszédfejlődés

A gyermek szókincse a 4. életév végére már 1400-1600 szó. Ekkorra már minden szófajú szó előfordul beszédében. Folyamatosan beszél, bár még nem minden nyelvtani szabályt alkalmaz jól. Használja a bonyolultabb igeidőket, érti a valószínűség és a lehetőség fogalmát (lehet, hogy megyünk holnap horgászni; talán lesz banán a zöldségesnél). Az igék használatának túlsúlya figyelhető meg.

Helyesen használja a múlt időt és a többes számot.

Utolsónak a jövő idő használatát sajátítja el.

Magától kitalál történeteket, rendszeresen mesél.

A kívülállók számára is jól érthető a beszéde. Előfordulhat, hogy nem minden hangot képes tisztán ejteni. Pl. r hang helyett j vagy l hangot ejt  (jépa = répa, modoló = mogyoró).

Nagyon élvezik a szójátékokat, tréfás versikéket és maguk is próbálkoznak ilyesmivel.

Értelmi - érzelmi fejlődés

Gyermek fejlődése - 3-4 éves gyermek - értelmi fejlődés

A 4 éves csemete gyakran kérdéseket tesz fel, próbálja megérteni az összefüggéseket. Ha egy képet mutatunk neki, el tudja mondani, hogy mit ábrázol. Kirakós játékokban egyre ügyesebb. Nagy a fantáziája. 3 tárgyat megszámlál. 3 színt ismer.

Kevésbé énközpontú, már szívesen játszik más gyerekekkel. Érzelmi kitörései egyre ritkábbak.

Aktuális vizsgálatok

Gyermek fejlődése - 3-4 éves gyermek - vizsgálatok, oltások

Az éves vizsgálaton a következő történik:

 • testsúly-, testhossz-, fejkörfogat-, mellkörfogatmérés, a fejlődési és tápláltsági állapot értékelése hazai standardok alapján
 • külső fizikális vizsgálat.
 • idegrendszer vizsgálata,
 • a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák vizsgálata, gyanú esetén szakellátásra irányítás,
 • érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a beszédfejlődés vizsgálata,
 • mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc rendellenességeire
 • vérnyomásmérés

Önállóság

Gyermek fejlődése - 3-4 éves gyermek - önállóság

A 3-4 éves gyermek képes segítséggel felöltözni és cipőjét felvenni. Próbálja a cipőfűzőt bekötni, de még nem sok sikerrel. A felnőttek segítségével ismerkedik az egyes használati tárgyak alkalmazásával, az önkiszolgálás különböző műveleteivel, azok sorrendjével.

Az óvodában képes az önkiszolgálásra. A kisasztalra helyezett tányért, poharat, kanalat elviszi a helyére, s az evőeszköz helyes használata is kialakulóban van a legtöbb kicsinél. Próbál csukott szájjal enni.

A mosdóban használja a jelével ellátott törülközőt, kis segítséggel szárazra törli a kezét.

Ismerkedik a papírzsebkendő használatával, próbál önállóan orrot fújni. Először szájat öblít, majd a fogát is meg tudja mosni.

Tippek

Gyermek fejlődése - 3-4 éves gyermek - tippek a fejlesztéshez

 • Adjunk lehetőséget a beszédre, a beszélgetésre és beszéltessük a gyermeket az átélt élményeiről.
 • A párbeszédek lehetőséget biztosítanak a szociális kapcsolatok kiépítésére.
 • Sikeres fejlesztést csak játékosan lehet megvalósítani.
 • Biztosítsunk lehetőséget, hogy a gyermek kielégítse nagyfokú mozgásigényét.

Forduljunk szakemberhez, ha...

Gyermek fejlődése - 3-4 éves gyermek - forduljunk szakemberhez, ha...

Ha a gyermek beszéde érthetetlen, tanácsos szakember véleményét kikérni.


Szülők lapja

Baba fejlődése

Szülők lapja


Kattints a kívánt hónapra/évre

Baba fejlődése 1-24 hónap

Baba fejlődése 3-6 év

3
4
5
6