A baba fejlődése - 5-6. év

Szülők lapja

Baba fejlődése

Szülők lapja


Mozgás

Gyermek fejlődése - 5-6 éves gyermek - mozgásfejlődés

Nagymozgások terén olyan mozgáskombinációt is képesek kivitelezni, ami 3-5 különböző elemet tartalmaz. Ezek csak egymás utáni, egymást követő elemek lehetnek.

6 éves korban már kifejezetten jó az egyensúlyozásuk és az állóképességük.

Beszéd

Gyermek fejlődése - 5-6 éves gyermek - beszédfejlődés

Az iskolakezdésre egy gyermek átlagos szókincse 2600 szó. 6 éves korában már tisztán beszél, és jól megérti az anyanyelvét. Képes egyes hangok elkülönítésére. Megkülönbözteti a zöngés és zöngétlen hangokat, valamint időtartam szerint is differenciál. A hangokból össze tudja rakni a szót. Például, ha megkérdezzük csemeténk, hogy: Mire gondolok, ha azt mondom: n, a, p ? Ő megválaszolja: nap.

A beszéd szépségét a hang színe, a beszéd tempója, ritmusa adja. A tagolást versekkel, mondókákkal tanítani kell, mert a kisgyermek kezdetben csak akkor vesz levegőt, ha kifogyott, nem törődik az értelmi egységekkel.

Értelmi - érzelmi fejlődés

Gyermek fejlődése - 5-6 éves gyermek - értelmi fejlődés

Az indulati megnyilvánulások sok változáson mennek át az óvodáskorban. Az első évek agresszivitása a sorozatos visszajelzések következtében csökken és átalakul. A nagycsoportos gyermek a kudarcot egyre jobban viseli, a monotónia-tűrése is sokat fejlődik.

Nagyon fontos, hogy óvodáskor végére el tudja viselni a feszültséget, mely lényeges eleme az iskolába lépésnek, az új környezethez való alkalmazkodásnak és az iskolai életbe való beilleszkedésnek.

Érzelmi világuk még mindig igen színes.

Aktuális vizsgálatok

Gyermek fejlődése - 5-6 éves gyermek - vizsgálatok, oltások

6 éves korban a gyermekek megkapják a Infanrix-IPV (DTPa+IPV) oltást, mely 4 súlyos betegség ellen védi őket (torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés, járványos gyermekbénulás)

Az éves vizsgálaton a következő történik:

 • testsúly-, testhossz-, fejkörfogat-, mellkörfogatmérés, a fejlődési és tápláltsági állapot értékelése hazai standardok alapján
 • külső fizikális vizsgálat.
 • idegrendszer vizsgálata,
 • a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák vizsgálata, gyanú esetén szakellátásra irányítás,
 • érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a beszédfejlődés vizsgálata,
 • mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc rendellenességeire
 • vérnyomásmérés

Önállóság

Gyermek fejlődése - 5-6 éves gyermek - önállóság

6 évesen önállóan törölközik, mosdik. Időnként még ellenőrizni kell a kézmosást. Ruhája ujját fel- és letűri, kabátját már ügyesen ki- és begombolja.

Teljesen önkiszolgáló, biztonsággal, természetességgel végzi a feladatait. Szépen, kultúráltan étkezik. Az óvodában kiosztja társainak is az evőeszközöket, tányérokat, poharakat.

Alvás után az ágyneműjét önállóan összehajtja.

Tippek

Gyermek fejlődése - 5-6 éves gyermek - tippek a fejlesztéshez

 • A helyes beszédtempóra nevelésnél fontos a beszédpélda!
 • Sok dicsérettel motiváljuk gyermekünket!
 • Alakítsuk gyermekünk kudarctűrő képességét! Fontos, hogy megtanulja, hogy hibázni szabad.
 • Színezzen, rajzoltassuk sokat csemeténket! Elmondott meséhez készítsen rajzot.
 • Játsszunk Mit visz a kishajó… ? játékot! (Pl. Mit visz a kishajó b-vel? Erre ő az általunk kért hanggal kezdődő szavakat mond.)
 • A gyermek keze még nem alkalmas a vékony ceruzával, vagy tollal való írásra. Adjunk vastag, és/vagy háromszög alakú színeseket gyermekünk kezébe. Ezáltal a helyes ceruzafogást alakítjuk ki.
 • Reálisan értékeljük gyermekünk képességeit, az olvasás-írás megtanulására éretlen gyermeket ne engedjük iskolába menni! Ha bizonytalanok vagyunk, kérjük ki szakember véleményét!
 • Néhány sportágban tanácsos elkezdeni az edzést. Pl. úszás, sízés, torna stb. Kerülni kell az egyoldalúságot!

Szülők lapja

Baba fejlődése

Szülők lapja


Kattints a kívánt hónapra/évre

Baba fejlődése 1-24 hónap

Baba fejlődése 3-6 év

3
4
5
6