Bölcsődei támogatás igénylése 2022: Így kaphatsz akár havi 40 ezer forintot, amíg óvodás nem lesz a gyerek

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


Bölcsődei támogatás igénylése 2022: Így kaphatsz akár havi 40 ezer forintot, amíg óvodás nem lesz a gyerek A bölcsődei támogatás a bölcsődében elhelyezett gyerek személyi térítési díjára vehető igénybe maximum havi 40 ezer forintos határig. A MÁK havonta utalja az összeget a gyermek óvodai nevelésének megkezdéséig. Továbbra is igényelhető a legfeljebb havi 40 ezer forintos bölcsődei támogatás a Magyar Államkincstárnál (MÁK) a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérésének elősegítésére. Az igénylési határidő eredetileg 2022. június 30. volt, de ezt most kitolták év végéig.

Mindezt megkeresésünkre a MÁK erősítette meg, mint írják, a GINOP-5.3.11-18 - Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása konstrukció tekintetében jelenleg a támogatási kérelmet 2019. augusztus 9-től a benyújtás felfüggesztéséig, de legkésőbb 2022. december 31-ig lehet benyújtani.
 

Bölcsődei támogatás 2022 - A legfontosabb infók


Ki veheti igénybe a bölcsődei támogatást?
A támogatás azon, gyermekük után családtámogatásban már részesült szülőknek járhat, akik
- 20 hetesnél idősebb kisgyermeket nevelnek,
ÉS
-  munkaerőpiaci visszatérésük érdekében gyermeküket a munkavégzés idejére családi, munkahelyi bölcsődében, nem önkormányzati fenntartású vagy nem önkormányzati fenntartású mini bölcsődében helyezik el,
- illetve napközbeni gyermekfelügyeletet vesznek igénybe

A tájékoztatás szerint csak azok a támogatást igénylő szülők kaphatnak támogatást, akik a támogatási igény benyújtásakor inaktív munkaerőpiaci státuszúak, és a konstrukció hatására térnek vissza, lépnek be a munkaerőpiacra.

A támogatást igénylő szülőnek a támogatási kérelem beadásának napján kell inaktív munkaerőpiaci státusszal rendelkeznie, az elbírálás alatt már lehet aktív a munkaerőpiaci státusza!

Bölcsődei támogatás igénylése 2022: Így kaphatsz akár havi 40 ezer forintot, amíg óvodás nem lesz a gyerek

Mit jelent az inaktív munkaerőpiaci státusz?
Inaktív munkaerőpiaci státuszú szülő, aki
- nem dolgozik,
- nem tölti a szabadságát,
- nincs aktív vállalkozása

Minek számít a hallgatói jogviszony?
A hallgatói jogviszony inaktív munkaerőpiaci státusznak minősül, ahhoz, hogy kifizetési kérelmet nyújthasson be, vissza kell térnie a munkaerőpiacra.

Mi a helyzet a fizetett szabadsággal?
A fizetett szabadság aktív munkaerőpiaci státusznak számít.

Milyen munkaviszony után jár a támogatás?
A szülő teljes- vagy részmunkaidős állásba történő munkaerőpiaci visszatérése esetén is jogosulttá válik a támogatásra, amennyiben ez főállású foglalkoztatás keretében történik.

Milyen munkaviszony után nem jár a támogatás?
Nem minősül munkaerőpiaci visszatérésnek e támogatás vonatkozásában az Egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. év LXXV. törvény alapján
- az idénymunkára vagy alkalmi munkára létesített munkaviszony,
- megbízási jogviszony,
- továbbá a külföldi munkáltatónál, Magyarország területén kívüli munkavégzésre létesített jogviszony.

Az első kifizetési igényléshez kell majd csatolnia a munkaerőpiaci visszatérést igazoló munkáltatói igazolást, vagy nyilatkoznia egyéni vállalkozói tevékenység indításáról. Utóbbi esetben a kifizetési igénylés benyújtásakor nem kell igazolnia a munkaerőpiaci visszatérés tényét, arról az Egyéni Vállalkozói Nyilvántartásból kér adatot a Kincstár.

Hol lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
Támogatási és kifizetési kérelmet kizárólag az Online benyújtó felületen keresztül lehet beadni.

A támogatási kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatást igénylő szülő rendelkezzen:
a) ügyfélkapu regisztrációval (a támogatási kérelem benyújtása és az ügyintézés céljából);
b) bankszámlával (a támogatás folyósítása céljából) - melyről a két hónapnál nem régebbi bankszámla kivonatot, folyószámla szerződést csatolni szükséges.

Egyéb tudnivalók a kérelemhez:
- Az elektronikus űrlap CSED/GYED választása esetén kéri az igazolás csatolását, GYES/GYET választása esetén nem. GYES/GYET adatokat a Kincstár saját nyilvántartása alapján ellenőrzi a támogatási kérelem elbírálása során.
- Ha a település nem szerepel a településlistán, úgy az önkormányzat által fenntartott bölcsődéből szükséges a helyhiány miatti elutasító határozat.
- Azon települések esetében, amelyek nem szerepelnek a településlistán, de a településen nem működik önkormányzat által fenntartott bölcsőde, ott a helyi önkormányzattól szükséges erről hivatalos dokumentumot kérni és a támogatási kérelemhez csatolni.

Mi a helyzet, ha több gyerek után igényelnéd a támogatást?
Amennyiben több gyermeke után kívánja igénybe venni a támogatást, akkor valamennyi érintett gyermeke vonatkozásában külön-külön kérelmet kell benyújtania.

Meddig lehet benyújtani a kérelmet?
A Támogatási kérelmet 2019. augusztus 9-től a benyújtás felfüggesztéséig, de legkésőbb 2022. december 31-ig lehet benyújtani.

Hány nap alatt bírálják el a kérelmet?
A benyújtott kérelmeket a Kincstár hatvan napon belül bírálja el. Amennyiben a Kincstárnak a kérelem elbírálásához más szerv adataira van szüksége, mely nem áll rendelkezésre, akkor a kérelmet felfüggeszti. A felfüggesztés időtartama az adatszolgáltatás teljesülését követő legfeljebb 15 nap lehet.

A támogatási kérelem jogosultságának megállapítását követően a Kincstár támogatói okiratot bocsát ki, ezt követően nyújtható be kifizetési igénylés a Kincstárhoz.

A kifizetési igénylést mindig egy hónapra vonatkozóan kell benyújtani, az adott hónapban igénybe vett bölcsődei szolgáltatás kedvezményezett által kifizetett díjának támogatása érdekében.

Mekkora összegű a bölcsődei támogatás?
A Kincstár legfeljebb havi 40 ezer forint összeghatárig nyújt támogatást. Amennyiben a gyermek elhelyezéséért fizetett díj kevesebb, mint 40 ezer forint, akkor a támogatás összege a bölcsődei havidíj összegével megegyező lesz, amennyiben pedig meghaladja a 40 ezer forintot, akkor a különbözetet a szülőknek szükséges fedezniük, arra a Kincstár nem nyújt támogatást.

Mit jelent az, hogy utófinanszírozott jellegű a támogatás?
Ez azt jelenti, hogy a szülőnek a térítési díjat ki kell fizetnie, és a kifizetett térítési díjról szóló számla alapján nyújt támogatást a Kincstár.

Mi a helyzet, ha a gyerek hó közben kezdett bölcsődébe járni?
Kifizetési igénylés legkorábban arra a hónapra vonatkozóan nyújtható be, melyben az igénylő a támogatási kérelmet benyújtotta, és amely hónapban megtörténik a munkaerőpiaci visszatérés. A támogatási jogosultsági feltételek fennállása esetén a gyermek tört havi bölcsődei ellátása esetén is jár a teljes térítés támogatási összeg.

Mi a helyzet, ha a szülő elkezd dolgozni, de aztán elveszíti az állását?
A kifizetés feltétele, hogy a szülő a munkaerőpiacra visszatért és ott aktív marad. Abban az esetben, ha a támogatást igénybe vevő szülő a munkaerőpiaci visszatérést követően elveszíti állását, a támogatás további 3 hónapig folyósítható.

Amennyiben ez alatt az időszak alatt újra munkába áll, ennek igazolása után a támogatási jogosultság a jogosultsági feltételek fennállásáig zavartalanul folytatódik.

Amennyiben a 3 hónapos türelmi időszak alatt a szülő nem áll újra munkába, a támogatási jogviszony megszűnik. A támogatási jogviszony megszűntét követően ha ismét munkába áll, akkor új támogatási kérelem nyújtható be, és az újbóli munkába állás hónapjától kezdődően a jogosultság ismételten megállapítható, amennyiben az egyéb feltételek is teljesülnek.

Mi a kifizetési igénylés végdátuma?
Az első kifizetési igénylést legkésőbb a támogatói okirat közlésének napját követő hatodik hónap utolsó napjáig lehet benyújtani. Ha a támogatást igénylő az első kifizetési igénylést határidőben nem nyújtja be, a támogatási jogviszony megszűnik.

Kifizetési igénylést legkésőbb 2023. június 30-ig lehet benyújtani.

Meddig járhat a támogatás?
Támogatás a gyermek óvodai nevelésének megkezdéséig és legfeljebb a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2023. október 31-ig folyósítható.

Amennyiben a támogatást csak 3 hónapig kívánja igénybe venni, és amennyiben jogosult a fenti támogatásra, úgy csak addig nyújt be kifizetési kérelmet, amíg igényt tart a támogatásra.
További tájékoztatás a MÁK honlapján »

Forrás: MÁK

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


2022.08.11