Első házasok kedvezménye: Ki jogosult rá? Van-e életkorhatár? Mennyi ideig jár az adókedvezmény?

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


Első házasok kedvezménye: Ki jogosult rá? Van-e életkorhatár? Mennyi ideig jár az adókedvezmény? Az első házasok kedvezményének érvényesítésére a házaspár akkor jogosult, ha 2014. december 31-ét követően került sor - akár belföldön, akár külföldön - a házasságkötésre és legalább egyiküknek ez az első házassága. Az első házasok kedvezményének érvényesítésére a házaspár akkor jogosult, ha 2014. december 31-ét követően került sor - akár belföldön, akár külföldön - a házasságkötésre és legalább egyiküknek ez az első házassága. Mindez azt jelenti, hogy a házaspár azon tagja is jogosult e kedvezmény érvényesítésére, megosztására, akinek nem ez az első házassága.

Házasság mellett a bejegyzett élettársi kapcsolat is számít
A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Béktv.) 3. § (1) bekezdése alapján a házastársakra vonatkozó rendelkezéseket a bejegyzett élettársakra is alkalmazni kell, ezért a házastárs kifejezés alatt a továbbiakban a bejegyzett élettársat is érteni kell.Nincs életkorhoz kötve
Fontos megjegyezni, hogy miután a kedvezmény igénybevétele nincs életkorhoz kötve, nincs akadálya annak sem, hogy akár a szenior korosztályba tartozó "ifjú pár" vegye igénybe azt, ha legalább az egyik fél az első házasságát köti és van az összevont adóalapba tartozó jövedelmük.

Az első házasok kedvezménye - a családi adókedvezményhez hasonlóan - az összevont adóalapot csökkenti. Abban az esetben, ha nyilatkozattal kéri az első házas kedvezmény érvényesítését, a kedvezmény az adóelőleg alapját - és ezért az adóévi jövedelmeiből fizetendő adóelőleg összegét is - csökkenti.

Hogyan érvényesíthető az első házasok kedvezménye?
Az első házasok kedvezményét a házastársak közösen érvényesítik. Ez történhet úgy, hogy a 33.335 forint összeget döntésük szerint megosztják egymás között, vagy úgy, hogy a kedvezményt kizárólag egyikük veszi igénybe.

Közös érvényesítés esetén, a házaspár együttesen 5000 forinttal kevesebb adót fizet havonta. A kedvezmény közös igénybevétele az adóbevallásban független attól, hogy az adóelőleg megállapításánál mely házastársnál történt annak figyelembevétele.

Első jogosultsági hónapnak a házasságkötést követő hónapot kell tekinteni. A házassági életközösség fennállása alatt legfeljebb 24 hónapon keresztül érvényesíthető ezen a jogcímen kedvezmény.

A kedvezményt nem veszíti el a magánszemély akkor sem, ha eközben magzatra vagy gyermekre tekintettel családi kedvezményre válik jogosulttá vagy, ha a házasság megkötésekor a felek bármelyike már jogosult családi kedvezményre. Ilyen esetben az első házasok kedvezménye a családi kedvezményt megelőzően érvényesíthető.

Mikor szakad meg a jogosultság?
A 24 hónapos jogosultsági idő csak abban az esetben szakad meg, ha a házassági életközösség időközben felbomlik - a házastársak elválnak vagy egyikük meghal.

Példa: Adózók 2020. február 14-én házasságot kötnek. Ebben az esetben először 2020. márciusában jogosultak a felek ezen a címen kedvezményt érvényesíteni, míg utoljára 2022. február hónapban válnak majd jogosulttá ilyen címen csökkenteni az adóalapjukat, kivéve, ha időközben a házassági életközösség megszakad. Esetükben az első házasok kedvezménye szempontjából az adóévben 10 jogosultsági hónapjuk lesz.

Az első házasok kedvezményének igénybe vételéről a NAV oldalán nyilatkozhatsz, itt »

Forrás: NAV
Fotó: Pixabay (illusztráció)

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


2020.04.22