GYES, GYET összege 2011-ben

S. Puskás Judit

Hivatalos ügyek

S. Puskás Judit


A cikkben összefoglaljuk a GYES, GYET összegére, folyósítására vonatkozó legfontosabb tudnivalókat.

GYES összege
A GYES összege egy gyermek esetén havi 28.500 Ft. Ikrek esetén lásd alább. Ha a gyes nem egész hónapra jár, a naptári naponként kapható összeg a támogatás havi összegének harmincad része.

GYES ikrek után
Ikergyermekek esetén a GYES összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
- 2 gyermek esetén a kétszerese,
- 3 gyermek esetén a háromszorosa,
- 4 gyermek esetén a négyszerese
- 5 gyermek eseten az ötszöröse,
- 6 gyermek esetén a hatszorosa.

A GYET összege
A GYET összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegével egyezik meg. Ez jelenleg 28.500 Ft.
Ha a GYET nem egész hónapra jár, a naptári naponként kapható összeg a támogatás havi összegének harmincad része.

Levonások a GYES és GYET összegéből
A GYES és a GYET összegéből nyugdíjjárulékot vonnak. 2011-ben ez a GYES, vagy GYET 10%-a.TGYÁS, GYED elutasítása esetén járó GYES
Ha a TGYÁS vagy GYED iránti igényt elutasítják, és az igény benyújtását követően az igénylő GYES iránti kérelmet is benyújt, akkor úgy kell tekinteni, mintha a GYES iránti kérelmet a TGYÁS, vagy GYED iránti igény beterjesztésének időpontjában nyújtotta volna be.
Vagyis a GYES-t eddig az időpontig visszamenőleg megkapja.


GYET megszűnése
Ha a gyermekgondozási támogatásban (GYET ) részesülő személy az általa nevelt gyermek halála miatt elveszti támogatásra való jogosultságát, a támogatás folyósítását a halálesetet követő hónap első napjától számított három hónap múlva kell megszüntetni.


GYES megszűnése
Ha a szülő ikergyermekei egyikének halála miatt veszti el jogosultságát a 200%-os gyermekgondozási segélyre (GYES), a gyermekgondozási segély összegét a halálesetet követő három hónap múlva kell csökkenteni.


TGYÁS, GYED, GYES KALKULÁTOR >>


S. Puskás Judit

Hivatalos ügyek

S. Puskás Judit


2011.02.11