Halasztott iskolakezdés: Ha időben beszerzed a szakvéleményt, kikerülheted az Oktatási Hivatalt! - Ezt kell tenned

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


Halasztott iskolakezdés: Ha időben beszerzed a szakvéleményt, kikerülheted az Oktatási Hivatalt! - Ezt kell tenned Mint arról már korábban hírt adtunk, 2020-tól az óvodai vagy iskolai évhalasztást az Oktatási Hivatalnak benyújtott kérvénnyel kell kérnie a szülőknek - most azonban kiderült az is, hogy ha sietsz, még elkerülheted ezt a kérvényezési folyamatot. Mint arról már korábban hírt adtunk, 2020-tól az óvodai vagy iskolai évhalasztást az Oktatási Hivatalnak benyújtott kérvénnyel kell kérnie a szülőknek - most azonban kiderült az is, hogy ha sietsz, még elkerülheted ezt a kérvényezési folyamatot.

Az Nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Ha azonban a szülő vagy gyám úgy dönt, hogy gyermeke még nem érett az iskolára és még egy évet az óvodában hagyná, akkor 2020-tól már az Oktatási Hivatalnál kell kérvényeznie az évhalasztást, ebben a kérdésben ők fognak dönteni - erről szól az a rendelet, mely 2019 november végén jelent meg.

Ha most beszerzitek a szakértői véleményt, elkerülhetitek a 2020-as kérvényezést!
Nincs azonban szükség arra, hogy a szülő vagy a gyám kérelmet nyújtson be az Oktatási Hivatalnál, ha az illetékes pedagógiai szakszolgálatokon keresztül elérhető szakértői bizottság 2020. január 15-e előtt kiállított véleménye azt tartalmazza, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvétele javasolt.

Csak be kell mutatni az óvodában
Ebben az esetben a gyermek automatikusan további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A teendő mindössze a következő: a szülőnek a szakértői bizottsági véleményt a gyermek óvodájában be kell mutatnia, amely alapján az óvoda a köznevelési információs rendszerben (a továbbiakban: KIR) rögzíti ezt a tényt - tehát ez esetben nem kell további kérelmet benyújtani az Oktatási Hivatalhoz!Ha nincs szakértői vélemény, januártól az OH-nál kell kérvényezni az évhalasztást
Amennyiben viszont ilyen szakértői bizottsági vélemény nem áll rendelkezésre és a gyermek tanköteles, akkor a szülőnek javasolt az Oktatási Hivatalhoz fordulnia és az OH online felületén kezdeményezni a felmentést - ezt a visszaélések és az indokolatlan felmentések elkerülése érdekében vezetik be.

A szülőnek kell kezdeményeznie
Az eljárás a szülő kérelmére indul, hiszen a szülő az, aki bármilyen indokból úgy véli, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt, nem célszerű. A kérelemben bármilyen releváns indok leírható, így a szülő leírhatja, miért, milyen okból kérelmezi a felmentést, milyen körülmény, állapot, tény teszi azt indokolttá.

Mi mindent vesznek figyelembe?
Az OH a kérelem elbírálásakor figyelembe veszi a kérelmező szülő indoklását, és a szülő által fontosnak tartott és benyújtott dokumentumokat, így például az óvodából kikérhető fejlődési naplót, a szakorvosi igazolásokat, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus, a fejlesztőpedagógus, a gyermekorvos írásos véleményét is. A fejlődést nyomon követő nyomtatvány csatolása ugyanakkor nem kötelező, hiszen nem csak olyan körülmény, állapot, tény merülhet fel, melyeket ez az óvodai dokumentum tartalmaz.

A gyermekkel közvetlenül kapcsolatban álló szülő és óvodapedagógusok véleménye tehát a kérelem elbírálásakor is nagyon is fontos, nem igaz az, hogy az ő véleményüket figyelmen kívül hagyva születne döntés.

Hogyan folyik az eljárás?
Az eljárás elviekben 60 napos. Ha a szülő nem ért egyet az OH döntésével, akkor természetesen lehetősége lesz jogorvoslatra. Az OH, amennyiben a szülő által benyújtott kérelmen és dokumentumokon felül szükségesnek látja, akkor hivatalból további szakértőt, a pedagógiai szakszolgálat szakértőit (pszichológus, gyógypedagógus, konduktor) is bevonhat a vizsgálatba.

Meddig lehet benyújtani a kérelmet?
Az Oktatási Hivatal a kérelmeket csak 2020. január 1-jét követően fogadja be, és a kérelem postára adására csak 2020. január 15-ig van lehetőség. Még több információ az Oktatási Hivatal honlapján »

Kiegészítés: Január 15-ről január 31-re javasolja módosítani az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága azt a határidőt, ameddig a szülő kérheti hatéves gyermeke tankötelezettség alóli felmentését - A bizottság 2019. november 28-ai ülésén a szakképzésről szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló törvényjavaslathoz Salacz László képviselő szóbeli módosító indítványt kezdeményezett, miszerint aki felmentést kér a 2020/2021-es tanévre a tankötelezettség alól, az kérelmét január 31-ig nyújthatja be az engedélyező szervhez. A módosítást a bizottság jóváhagyta.

Ha a gyerek 6 éves kor előtt kezdené az iskolát
Arra is van egyébként lehetőség, hogy a gyermek a szülő vagy gyám kérelmére hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri. Ebben az esetben is az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani a kérelmet, melyhez az Oktatási Hivatal honlapján december végén elérhető formanyomtatvány kitöltésével lehet kezdeményezni. A fenti rendelkezések erre az esetre is értelemszerűen irányadók.

Ez is érdekelhet!
Óvoda- és iskolakezdés halasztása: Megjelent a rendelet! - A legfontosabb tudnivalók, ha 6 évesen nem adnád iskolába a gyereket »


Forrás: MTI, Oktatási Hivatal
Fotó: Freepik

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


2019.12.03