Iskolaérettség jelei, iskolaérettségi teszt - 15 kérdés, ami segít eldönteni, iskolaérett-e a gyermeked

Dr. Árvainé Koczok Márta

Ovi, suli

Dr. Árvainé Koczok Márta


Iskolaérettség jelei, iskolaérettségi teszt - 15 kérdés, ami segít eldönteni, iskolaérett-e a gyermeked

Mi jellemzi az iskolaérett gyermek viselkedését és gondolkodását? Mi a jobb számára: ha oviban marad még egy évet, vagy ősszel iskolába megy? Töltsd ki szülői kérdőívünket, és tudd meg, hogy iskolaérett-e már gyermeked!

Ha gyermekünk az adott év augusztus 31-ig betölti hatodik életévét, mehet iskolába. Elvileg. Mégis milyen szempontokat érdemes figyelembe venni? Mi alapján dönthet pedagógus és szülő? A kérdésekre dr. Árvainé Koczok Márta pszichológus válaszol.

Az iskolaérettség valójában az iskolára való alkalmasságot jelenti, mely egy hosszú folyamat eredményeként alakul ki. Ha ezt a természetes fejlődési folyamatot valami akadályozza (pl. krónikus betegségek, öröklött tényezők, koraszülöttség, szülési sérülés, ingerszegény vagy veszélyeztető otthoni környezet), akkor a gyermek bizonyos területeken lassabban fejlődik, azaz "iskolaéretlennek" minősül.
 

Iskolaérett gyermek pszichológiai jellemzői


Az iskolaérett gyermek:
- képes arra, hogy tanórákon kontrollálja mozgásigényét,
- akaratlagosan figyelni tud a pedagógus szavára (akaratlagos folyamatok dominanciája),
- képes alkalmazkodni a szabályokhoz, társaihoz, követi a pedagógus utasításait (alkalmazkodási készség).
- feladattudata kialakult,
- be tud illeszkedni az osztályközösségbe (szociális érettség),
- képes az önkiszolgálásra (önállóság),
- érdeklődő a világ és a környezet iránt,
- képes egyhangú, monoton feladatokat elvégezni (monotónia-tűrés),
- akkor is képes figyelni néhány percig, és emlékezetben tartani bizonyos dolgokat, ha azok nem érdeklik (aktív figyelem és megfigyelőképesség),
- felismeri, hogy az egész részekből áll, és a részekből az egészet össze lehet rakni (analízisre és szintézisre való képesség),
- jól, világosan, érthetően tudja magát kifejezni (beszéd fejlettsége),
- megfelelő a szókincse,
- tájékozott, (kéz)mozgása életkorának megfelelő,
- kialakult a mennyiségfogalom nála,
- következtetéseket tud levonni.Melyek a pszichés éretlenség jelei?
- játékosság, infantilis viselkedés, túlzott mozgékonyság
- a figyelem gyors fáradékonysága, gyors elterelhetősége (nem képesek a 15-20 perces folyamatos koncentrálásra)
- akaratlagos emlékezet fejletlen, megbízhatatlan, képzeleti elemekkel kevert
- gondolkodásra jellemző, hogy nem tud következtetéseket levonni, nem érti a rész-egész vonatkozásokat
- nem tudja megragadni a lényeget, helyette a számára érzelmileg legfontosabbakat emeli ki
- beszédhibája van
- szegényes a szókincse
- általános ismeretek hiánya
- nem érett feladatok elvégzésére. Nem érdekli, nem köti le
- az iskolát, a tanulást játéknak tekinti
- hosszas biztatás után kezd csak a feladathoz, közben pedig állandóan motiválni kell
- figyelme gyakran elkalandozik, munkatempója nagyon lassú
- a legkisebb nehézség esetén abbahagyja a munkát
- magatartása akarati irányítására nem képes, az érzelmek uralkodnak felette, vagy nagyon fegyelmezetlen, vagy túl félénk, szorongó
 

Iskolaérettségi kérdőív szülőknek - 15 kérdés, amit válaszolj meg a gyerekkel kapcsolatban


A következő kérdések segíthetnek eldönteni, hogy gyermekünk iskolaérett-e. Válaszold meg a következők kérdéseket:

- Gyermeked szívesen beszélget?
- Ki tudja fejezni érzelmeit, akaratát?
- El tudja mondani mi történt vele egyszerű kerek mondatokban?
- Szívesen hallgat mesét, kérdez a történettel kapcsolatban?
- Tisztán képezi a hangokat?
- Felcserél szótagokat a beszédében?
- Szívesen nézeget képeskönyvet?
- Észreveszi a különbségeket két kép között?
- Milyen a mozgása: sete-suta, vagy olyan gyors, hogy szemmel is nehéz követni, hogy éppen hol van?
- Tudja, melyik a jobb keze?
- Eligazodik térben? Tudja, mi van alatta, fölötte, mellette?
- Szeret rajzolni?
- Szeret festeni, színezni?
- Épít összerakós játékokat (pl. legó vagy puzzle), van türelme hozzá?
- Tud egy dologra tartósan koncentrálni?

Ha a fenti kérdésekre túlnyomórészt NEM válaszokat adtál, akkor érdemes kérni iskolába lépés előtt az illetékes Pedagógiai Szakszolgálat (korábban Nevelési Tanácsadó) vizsgálatát, hogy pontosabban megismerhesse gyermeke képességeit, lehetőségeit.

Hogyan segíthet a szülő?
Sok családban vita tárgya, hogy a gyermek menjen-e 6 évesen iskolába, vagy maradjon még egy évet az oviban. Fontos, hogy minden esetben az adott gyermek érdekeit tartsuk szem előtt. Ne akarjunk senkinek sem megfelelni. Ha bizonytalanok vagyunk, kérjük szakember segítségét!

Minden gyermek más. Sokszor az ügyes, okos nagyobb testvér a mérce. Azt szeretnék, ha a kicsi is olyan lenne - ez azonban tévútra vezethet minket. Az erőltetett iskolakezdés éppoly káros lehet, mint az ok nélkül halasztott.

A kiegyensúlyozott, következetes családi légkör támogatólag hat a gyermekre. Szükség esetén az óvodai/szakszolgálati fejlesztő foglalkozásokon való részvétel elfogadása is azt erősíti benne, hogy mellette állunk, és hogy bizonyos problémákat meg lehet oldani.

Emellett pedig nagyon fontos, hogy otthon már ne terheljük (kivéve, ha a szakember, pl. a logopédus ad házi feladatot)! Legyen sok önfeledt játék, pozitív élmény, mert ezek fejlesztik a leginkább az ő kis lelki világát, és értelmét!

Kapcsolódó cikkünk:
Iskolakezdés halasztása 2023: Ezt kell tenned, hogy a gyermeked még egy évig az óvodában maradhasson »


Szerző: dr. Árvainé Koczok Márta
Fotó: Freepik


Dr. Árvainé Koczok Márta

Ovi, suli

Dr. Árvainé Koczok Márta


2015.03.16