Itt a hivatalos járványügyi intézkedési terv a 2020/2021-es tanévre! - Végre megkapták az óvodák, iskolák, kollégiumok

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


Itt a hivatalos járványügyi intézkedési terv a 2020/2021-es tanévre! - Végre megkapták az óvodák, iskolák, kollégiumok 2020. augusztus 17-én, hétfő este fél 10-kor végre megkapták az óvodák, iskolák a járványügyi intézkedési tervet az EMMI-től, melyben felsorolják a járványhelyzet miatti teendőket a köznevelési intézményekben. 2020. augusztus 17-én, hétfő este fél 10-kor végre megkapták az óvodák, iskolák a járványügyi intézkedési tervet az EMMI-től, melyben felsorolják a járványhelyzet miatti teendőket a köznevelési intézményekben.

Mint írják, Magyarország továbbra is biztonságos, ezért szeptember 1-jén a hagyományos módon kezdődik a tanítás az iskolákban - azonban mivel a járvány terjedését nehéz kiszámítani, így fel kell készülni a megelőzésre és a védekezésre, ezért állították össze ezt a protokollt, melyet a Pedagógusok Demokratikus Szervezete Facebook-oldalán osztottak meg.
 

A járványügyi protokoll legfontosabb elemei a közintézményekben

 

Felkészülés a tanévkezdésre

Minden köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlása szerint, az ehhez szükséges eszközöket a fenntartónak kell biztosítani, de a tanévkezdéshez szükséges mennyiséget az Operatív Törzs fogja az intézmények rendelkezésére bocsátani.Az intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyerek, tanuló látogathatja, ez az ott dolgozókra is vonatkozik. Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Az intézmények előtti, vagy az intézményekben történő csoportosulások kerülendők.

Az osztálytermekben a diákokat lazábban helyezzék el, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. Továbbá javasolják, hogy az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat a tantermen kívül helyezzék el.

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság - ha ez nem lehetséges, akkor felső tagozaton, valamint középiskolában kötelező a maszk viselése.
 
A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt a tantermet. Ha ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.

A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani, az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.

A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között.

Ezekre az óvintézkedésekre az iskolai ünnepségeken, szalagavatón, kulturális programon is tekintettel kell lenni, valamint a szülői értekezleteken is be kell tartani. Utóbbinál javasolják, hogy a fontos információkat a szülőknek online úton is juttassák el.

Osztálykirándulás csak belföldön lehetséges, de ezt is megfontolandónak tartja a szaktárca.

Az intézményekben biztosítani kell:
- a bejáratnál vírusölő kézfertőtlenítőt, emellett minden gyerek mosson kezet, amint az intézménybe ér
- a mosdókban szappanos kézmosási lehetőséget, papírtörlőt

Ezenfelül a gyerekeket a saját szintjükön tájékoztatni kell a köhögési és tüsszögési etikettről.
 

Fertőtlenítés

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.

Az óvodában, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.
 

Étkeztetés

Étkezéskor fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, óvodai csoportok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
 

Kollégiumi elhelyezés, külföldről érkező diákok

A külföldön tartózkodó, kollégiumban lakó tanulók számára javasolják, hogy legkésőbb augusztus 28-ig érkezzenek meg a kollégiumokba.

Amennyiben a tanuló sárga, illetve piros besorolású országból érkezik, a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezik, ezért a kollégium biztosítsa a tanuló elkülönített elhelyezését és ellátását. A tanulók tesztelését az NNK honlapján közzétett, erre kijelölt laboratóriumokban lehet elvégezni. Mivel a tanuló jogszabályi kötelezettségének tesz eleget, ezért a tesztelés pénzügyi és adminisztratív terheit az állam viseli.

Karantén nélkül léphet az országba a határ 30 km-es sávjából ingázó tanuló.

A kollégiumokba/diákotthonokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be. A beköltözésénél a tünetek esetleges meglétéről ki kell kérdezni a beköltöző tanulókat. Ennek dokumentálása és testhőmérés szükséges.

A kollégiumokban/diákotthonokban lakó tanulók figyelmét fel kell hívni, hogy ha bármilyen betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak. A tanulók egészségvédelméért a kollégiumi/diákotthon a felelős a szülő helyett, ezért a lakókat naponta kikérdezik(szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végeznek rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálnak. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal el kell különíteni.

Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató tanulók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre.

A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a megfelelő higiénés szabályok betartása mellett kell meghatározni. Ha a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata javasolt.
 

Tanulói igazolások kezelése

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 

Ha megbetegszik valaki

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

A gyermek az iskolába - hasonlóan más megbetegedésekhez - kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 

Ha egy intézmény fertőzéssel érintett

Annak érdekében, hogy szükség esetén minden iskola felkészült legyen a munkarend átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie. Ehhez kövessék az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.

Egy intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.

A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában - elsősorban digitális eszközök alkalmazásával - történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.

A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

A teljes protokoll a Pedagógusok Demokratikus Szervezete Facebook-oldalán olvasható, itt »

Olvasd el ezt is!
Hibrid oktatás - Így képzeli a Pedagógusok Szakszervezete a digitális átállást, ha durvul a vírushelyzet »


Forrás: Facebook/Pedagógusok Demokratikus Szervezete
Fotó: MTI/Balázs Attila

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


2020.08.18