Középiskolai felvételi 2023: Ezek a legfontosabb dátumok, ha most nyolcadikos a gyermeked - Mi változott az eljárásban?

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


Középiskolai felvételi 2023: Ezek a legfontosabb dátumok, ha most nyolcadikos a gyermeked - Mi változott az eljárásban? Középiskolai felvételi eljárás: Mikor lesz a központi írásbeli? Mikor lesznek a szóbelik? Mikor derül ki, hogy a gyereket felvették-e a középiskolába? Mit tehetsz, ha a gyerek nem tudja, milyen irányban tanuljon tovább? Péntekig lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgájára - közölte a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Maruzsa Zoltán hozzátette: a határidő több mint 100 ezer tanulót érint, a nyolcadikos, továbbtanulni szándékozó általános iskolások mellett azokat a tanulókat is, akik 8, illetve 6 osztályos középiskolában szeretnék folytatni a tanulmányaikat.     

Már online is lehet jelentkezni a központi írásbeli vizsgára
A központi írásbeli felvételi vizsgák januárban lesznek, a felvételi jelentkezéseket februárban kell benyújtani. A januárban esedékes vizsgán, illetve alapos ok esetén pótvizsgán a tanulók az anyanyelv, a szövegértés, valamint matematikai ismeretükről számolnak be.   

Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy már online is lehet jelentkezni a központi írásbeli vizsgákra, ügyfélkapun keresztül kitölthető a jelentkezési lap. Már most látják, hogy több mint 25 ezer kérelem így érkezett.A vizsgajelentkezés mellett ilyenkor mindenkinek át kell gondolnia, milyen irányba szeretne menni - mondta Maruzsa Zoltán, aki a Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszközt (POM) ajánlotta a tanulóknak. Az oktatas.hu oldalról is elérhető online program személyre szabott iránymutatásokkal segíti a kitöltőket abban, hogy erősségeik alapján milyen iskolákban érdemes gondolkodniuk.

Online pályaorientációs eszköz - Ha a gyerek nem tudja, melyik pályát válassza
A pályaorientációs eszközről azt mondta: a gyerekek egy része megfontoltan készül a továbbtanulásra, de sokan nem ennyire felkészültek, vagy csak későn érő típusok, őket segíti a program, amelyet uniós projekten keresztül dolgoztak ki. A támogató eszköz bárki számára elérhető, nincs korosztályhoz kötve.

A POM a tanulókat aktivitásra ösztönzi és tudatosítja bennük, hogy a továbbtanulás fontos döntés. A támogató eszköz gondolkodási és beszélgetési témákat ajánl, valamint számos kérdéssel és tájékozódási lehetőséggel segíti az érdeklődőket, a használatával pedig a tanuló visszajelzést kap a saját érdeklődéséről, kompetenciáiról, az életpálya-építésben fontos személyes tulajdonságairól.

Regisztráció nélkül is használható
Ajánlásokat fogalmaz meg a kitöltő tanulóknak a válaszaik alapján a hozzájuk legjobban illeszkedő pályákról és útmutatást is nyújt egy-egy képzési irány választásához. A felületen 283 pályaprofil-leírás található, amelyek böngészhetők. A program regisztráció nélkül is használható, itt a foglalkozások leírását lehet megnézni az orvosképzéstől a kőművesig és hogy ez mivel jár, mi szükséges hozzá: fizikai erő vagy ülőmunka, esetleg csoportban dolgozást, beltérben végzendő a munka, vagy a szabadban.

Regisztrációval - amelyet e-maillel lehet megtenni - bővebb funkciókat nyújt az oldal, a személyes tulajdonságokat kitöltve egyfajta egyéni attitűdvizsgálattal választ kap az érdeklődő, hogy milyen fejlett kompetenciával bír. Brassói Sándor hangsúlyozta: a regisztráció során mindvégig megőrzik a regisztráló személy anonimitását.

Külön mérőeszközt fejlesztettek az általános iskolások 7-8. évfolyamain tanulók számára, illetve a középiskolások 10-12. évfolyamának, akiket szintén a továbbtanulásban segíthet a program. A kitöltőknek több pályát is ajánl a rendszer, a visszajelzés során a tanulóhoz legközelebb álló, leginkább illeszkedő, legfeljebb négy szakmát ajánlja fel a rendszer.

A tanuló grafikusan is megnézheti a profilját, és összevetheti azt bármely pálya legjellemzőbb tulajdonságaival, de arra is lehetőség van, hogy a diák az osztályfőnökét kérje fel értékelésre, és azt vesse össze saját értékelésével.

Brassói Sándor szerint a POM beépíthető az iskolai pályaorientációs célú foglalkozásokba, de bárki számára könnyen elérhető információforrás.
 

Legfontosabb dátumok, ha most nyolcadikos a gyerek


2022. december 2: A központi írásbeli vizsgára való jelentkezés határideje
A jelentkezést december 2-ig abba a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolába kell beadni, ahol a jelentkező a vizsgáit meg kívánja írni (ennek nincs köze ahhoz, hogy később majd melyik középiskolában akar továbbtanulni!) A  tanulót a központi írásbeli  vizsgára  az  erre szolgáló űrlap JELENTKEZÉSI  LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA kitöltésével, és a kiválasztott vizsgaszervező intézménybe történő továbbításával kell jelentkeztetni.

Az űrlap kitölthető elektronikusan, Ügyfélkapu azonosítást követően az erre szolgáló program használatával, vagy hagyományosan, papír alapon. Amennyiben az  elektronikus  kitöltést választják,  a  jelentkezési  lap  továbbítása  is  közvetlenül, elektronikusan történik  a  vizsgaszervező intézmény részére.

2023. január 23: Központi írásbeli felvételi
A központi írásbeli vizsgákra 2023. január 23-án kerül sor. A későbbi iskolai jelentkezés szempontjából mindegy, hogy a gyerek melyik iskolában írja a központi írásbelit!

A 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli vizsgáit a magyar nyelvi és a matematikai kompetenciákat mérő, központilag kiadott, egységes feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint szervezik meg. Mindhárom korcsoport számára (8 évfolyamos gimnáziumi, 6 évfolyamos gimnáziumi vagy a 9. évfolyamra jelentkezőknek) külön feladatlap és javítási-értékelési útmutató készül. A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.
Ha gyakorolnátok, akkor itt találod az előbbi évek felvételi feladatsorait »

2023. február 22: Az általános iskolák elküldik az intézményekbe a felvételi jelentkezéseket
Az általános iskolák jellemzően 2023. január elején, de legkésőbb február közepéig  összegyűjtik a nyolcadikosok továbbtanulási szándékait, és ezek alapján, legkésőbb 2023. február 22-ig állítják elő a KIFIR rendszerben a felvételi lapokat. A kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapokat el is kell juttatni a középfokú intézmény postázási címére - ezt az általános iskola végzi, a postára adás határideje: 2023. február 22.

Tipp: Érdemes a gyermeked valós képességei alapján iskolákat választani, és a sorrendet úgy állítsátok össze, hogy legelőre kerüljön, ahova a gyerek leginkább menne, és sorra utána a következő. Minden szempontot mérlegelve alkossátok meg a megjelölni kívánt intézmények/tanulmányi területek listáját, sorrendjét. A tanulói adatlapon kialakított rangsor végén célszerű olyan tanulmányi területeket is megjelölni, amelyek a gyerek számára kisebb kihívást jelentenek ugyan, de a hosszabb távú céljai megvalósítását még mindig jobban segítik, mint egy esetleg sikertelen felvételit követően az üresen maradt férőhelyek közül kiválasztható, kényszer szülte iskolaválasztás.

2023. február 27-március 14: Középiskolai szóbeli vizsga
Helyi szervezésű, szóbeli vizsgát csak az a köznevelési intézmény (gimnázium, szakgimnázium) szervezhet, amelyik előírja a központi írásbeli vizsgán való részvételt, és amelyben a felvételi évét megelőző három év átlagában a jelentkezők száma több mint kétszeresen meghaladta a felvehető tanulók számát (Nkt. 50. § (4)). A szóbeli vizsgák helyét és időpontját az érintett középiskola határozza meg. A szóbeli vizsgák megszervezésére minden középfokú iskola legalább 3 napot köteles kijelölni a fentiekben meghatározott időszakon belül.

Érdemes figyelni az iskolák honlapját, mert sok esetben ott tüntetik fel, hogy
- mely időpontokban lesz a szóbeli
- a pontos időbeosztást, ami a gyerekre vonatkozik
- mit kell magával vinnie a szóbelire2023. március 17-ig: Ideiglenes felvételi jegyzék
A középiskolák a felvételi vizsgákat követően - legkésőbb 2023. március 17-ig - a honlapjukon hozzák nyilvánosságra a jelentkezők felvételi jegyzékét, amely az intézménybe jelentkezést benyújtó valamennyi tanulót tartalmazza tanulmányi területenként. A jegyzék a jelentkező azonosító adata mellett tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét. Ez a jegyzék azonban még nem a végleges felvételi eredményt tükrözi!

2023. március 21-22: Módosító időszak
A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján a tanulóknak 2023. március 21-22-én van lehetőségük a tanulói adatlap módosítására.

Módosítani lehet:
- az iskolák sorrendjén
- fel lehet venni új tanulmányi területet is, de csak olyan középiskolában, ahova a gyerek már jelentkezett és szerepel az eredeti adatlapon (pl. ha egy gimnáziumban az angol szakos osztályt megjelölte, akkor abban az iskolában megjelölheti emellett a sima osztályt is) - ehhez egyeztetni kell az érintett középiskolával!

Nem lehet módosítani:
- nem lehet az eredeti adatlapon szereplő tanulmányi területet törölni
- nem lehet új, az eredeti adatlapon nem szereplő iskolát felvenni

A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR rendszerből, melyet 2023. március 23-ig meg kell küldeni a Hivatalba. A módosító tanulói adatlap előállítását és a Hivatalhoz történő továbbítását szintén a tanuló általános iskolája végzi.

2023. április 21-ig: Hivatalos felvételi jegyzék
2023. április 21-ig az OH elkészíti, és a középfokú iskoláknak megküldi a hivatalos végeredményt (az egyeztetett felvételi jegyzéket). A jegyzék elkészítése során a Hivatal a tanulói adatlapon a jelentkező által meghatározott sorrend, a középfokú iskola által meghatározott felvételi rangsor, valamint az adott tanulmányi területre felvehető létszám együttes mérlegelése alapján az adott jelentkezőnek egyetlen felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, a többit elutasítja.

Ezért fontos a sorrend, hiszen az alapján a gyerek abba az iskolába kerül be, amelyik iskolának a felvételijén elegendő pontszámot szerzett. (Tehát hiába jutna be a megjelölt 5 iskolából 4-be, az elsőként megjelölt iskolába fogják felvenni).

A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján 2023. április 28-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának. Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással, amelyet az érintett középfokú iskola fenntartójához kell benyújtani.

Forrás: MTI, Oktatási Hivatal
Fotó: Pixabay

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


2022.11.30