Munkaidőben végzett terhességi vizsgálatok (Távolléti díj)

S. Puskás Judit

Hivatalos ügyek

S. Puskás Judit


A babavárás alatt a kismamára rendszeresen várnak vizsgálatok, melyeket a saját és a magzata egészsége érdekében nem mulaszthat el. Mit mond a jogszabály, el kell-e a munkáltatónak engednie a kismamát és kell-e ezekre az időkre fizetnie számára?

Természetesen törekedni kell arra, hogy a kismamák a munkaidő után elvégezhető vizsgálatokat ne munkaidő alatt végeztessék el. Ez etikai kérdés. Sok-sok vizsgálat (pl: vérvétel, ultrahang, kontroll vizsgálatok, NST) időpontja meghatározott, és kénytelenek ezeken munkaidőben megjelenni. Ilyenkor a távollétet a munkáltató felé beutalók, orvosi igazolás bemutatásával tudják igazolni.

A munkáltató kötelezettségei
151. § (1) Ha munkaviszonyra vonatkozó szabály elrendeli, a munkavállaló munkabérét távolléti díjára ki kell egészíteni, illetve munkavégzés hiányában távolléti díjat kell fizetni. Távolléti díjat kell fizetni akkor is, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály munkavégzés nélkül munkabér fizetését írja elő, annak mértéke meghatározása nélkül.

Távolléti díj
A Munka Törvénykönyve védi a kismamákat a 107-es § d pontjával. Eszerint mentesül a munkavállaló a munkavégzési kötelezettsége alól a kötelező orvosi vizsgálat (ideértve a terhességgel összefüggő orvosi vizsgálatot is) teljes időtartamára. A munkavállaló részére a törvény alapján ekkor távolléti díj jár.

Ugyanez lesz majd érvényes a baba megszületése idején, amikor szoptatási munkaidő-kedvezményt vesz igénybe a kismama. (138 § 5. bekezdés)

A távolléti díj számítása
151/A. § (1) Ha a munkavállalónak távolléti díjat kell fizetni, részére a távollét idején (időszakában) érvényes személyi alapbére, rendszeres bérpótléka(i), valamint a (4) bekezdés szerinti - a munkaidő-beosztástól eltérő, illetve a munkaidőkereten felül elrendelt - rendkívüli munkavégzés miatti kiegészítő pótlék együttes összegének a távollét idejére számított időarányos átlaga jár.
(2) A távolléti díj számításánál rendszeres bérpótlék alatt a munkaviszonyra vonatkozó szabályban, illetőleg a munkaszerződésben rögzített azon bérpótlékok értendők, amelyek a munkavállalót munkavégzés esetén folyamatosan megilletik.
(3) A távolléti díj számításánál műszakpótlékként a munkavállaló
a) kétműszakos munkaidő-beosztásban történő foglalkoztatása esetén a személyi alapbére 7,5 százalékát,
b) kétműszakos munkaidő-beosztásban történő foglalkoztatása esetén, ha az éjszakai műszak aránya a heti, illetőleg havi munkaidőkeret 30 százalékát meghaladja, valamint három műszakos munkaidő-beosztásban történő foglalkoztatása esetén a személyi alapbére 15 százalékát,
c) megszakítás nélküli munkarendben történő foglalkoztatása esetén személyi alapbére 20 százalékát kell figyelembe venni.


TGYÁS, GYED, GYES KALKULÁTOR >>
 


S. Puskás Judit

Hivatalos ügyek

S. Puskás Judit


2008.08.19