Esküvő - A házasságkötés feltételei és menete

Dr. Illés Fanni

Párkapcsolat

Dr. Illés Fanni


Esküvő - A házasságkötés feltételei és menete

Esküvőt tervezel? Tudod, hogy mi kell a házassághoz? Mik a házasságkötés feltételei? Milyen teendőid vannak a házasság létrejötte előtt? Családjogi szakértőnk részletesen leírja, hogy az esküvő előtt milyen hivatalos elintéznivalók, feladatok várnak rád.

Itt a nyár, megszaporodnak a házasságkötések számai. Az alábbi cikkben minden olyan fontos információ megtalálható, mint hogy mi is az a házasságkötést megelőző eljárás, és mik lehetnek a házasság érvénytelenségének okai.

Házasságkötést megelőző eljárás:
A házasság nagykorú férfi és nő között létrejövő, olyan jogilag elismert és védett kapcsolat, amelynek létrejöttét, joghatását és megszűnését a családjogi törvényünk szabályozza. A házasságkötést megelőzi az un. házasságkötést megelőző eljárás. Nem összekeverendő a házasságkötés előtti tanácsadással, amely jelenleg egyetlen esetben létezik, amikor 16. életévét betöltött személy kíván házasulni.

Az anyakönyvi eljárásról szóló törvény értelmében, a házasságkötést megelőzően a házasulóknak az anyakönyvvezető előtt ki kell jelenteniük, hogy a házasságuknak a legjobb tudomásuk szerint nincs törvényes akadálya, egyszersmind igazolniuk kell, hogy a házasságkötésük törvényes feltételei fennállnak. A törvényes feltételek fennálltát (állampolgárság, személyazonosság) a feleknek okmányokkal kell igazolni

Házasságkötési határidő:
A házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési szándék együttes és személyes bejelentésétől számított 30 nap utáni időpontra tűzheti. Ha a házasságkötést megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvétele óta 6 hónap eltelt, és a házasság megkötésére még nem került sor, de a szándék továbbra is fennáll, akkor az eljárást meg kell ismételni. A szándék bármely anyakönyvvezető előtt bejelenthető, azonban a házasságkötési eljárásra ez az anyakönyvvezető lesz illetékes. A jegyző e határidő alól felmentést adhat. A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében a házasulók nyilatkozata a házasságkötés összes törvényes feltételeinek igazolását pótolja, és a házasságot nyomban meg lehet kötni.

A házasulók a házassági szándék bejelentésekor az alábbi nyilatkozatokat kötelesek/van lehetőségük megtenni:
a)    A házasulók kötelesek nyilatkozni, hogy milyen házassági nevet kívánnak viselni. A házasság megkötéséig e nyilatkozat megváltoztatható. A feleség a házasságkötés után:
- kizárólag a maga teljes nevét viselheti, vagy
- a férje teljes nevét a házasságra utaló toldással, amelyhez a maga teljes nevét hozzákapcsolhatja, vagy
- a férje családi nevét viseli a házasságra utaló toldással és ehhez a maga teljes nevét kapcsolja, vagy
- a férje családi nevéhez hozzákapcsolja a saját utónevét.
A férj a házasságkötés után kizárólag a maga teljes nevét viselheti, vagy a felesége családi nevéhez hozzákapcsolja a saját utónevét.
b)    Amennyiben a szülők a házasságkötés után nem viselnek közös házassági nevet, úgy a feleknek meg kell állapodniuk a gyermek családi nevéről; a megállapodást a házassági anyakönyv is tartalmazza. A közös házassági nevet viselő házastársak gyermeke csak a szülők közös házassági nevét viselheti.
c)    A férfi nyilatkozatot tehet, hogy a menyasszony olyan gyermekét, akinek vonatkozásában az apai státusz betöltetlen, a gyermekeként elismeri-e. Ez azonban csupán jog, nem kötelezettség.

A házasságkötés törvényi feltételei:
A törvényi feltételek hiánya házassági akadályt jelent, amelyet bárki bejelenthet. A házassági akadályok a következők:
- Érvénytelen a házasság, ha a felek valamelyikének a korábbi házassága vagy bejegyzett élettársi kapcsolata fennáll.
- Rokoni kapcsolat fennállása.
- Érvénytelen annak a házassága, aki a házasság megkötésekor cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt állott, vagy a teljes cselekvőképtelenség állapotában volt.
- Kiskorú a 16. életéve betöltésével köthet házasságot, csak indokolt esetben és a gyámhatóság hozzájárulásával. Ezek hiányában a házasság érvénytelen. Önmagában az, hogy a kiskorú várandós, nem alapozza meg a házasságkötés engedélyét.
- Érvénytelen a házasság továbbá, ha az anyakönyvvezető nem hivatalos minőségében járt el, vagy ha a házasuló felek nem voltak együttesen jelen.

A házasság megkötése:
A házasság nem az anyakönyvi bejegyzéssel, hanem a házasulók nyilatkozatának megtételével jön létre. A házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelenlevő házasulók az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek. A házasságkötés nyilvánosan, két tanú jelenlétében történik. A házasság a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül is megköthető a jegyző engedélyével.


Kép: Freepik

<


Dr. Illés Fanni

Párkapcsolat

Dr. Illés Fanni


2013.08.22