Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása pályázat 2020

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása pályázat 2020 2020. február 3-tól adható be a támogatási kérelem a "Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása" című kiemelt pályázati felhívásra. Ki pályázhat? Mik a feltételek? 2020. február 3-tól adható be a támogatási kérelem a "Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása" című kiemelt pályázati felhívásra. Ki pályázhat? Mik a feltételek?

A 3 milliárd forintos keretösszegű, "Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása" program célja a magyar munkaerő-tartalék aktiválásának érdekében a kisgyermeket nevelő szülők képzésekben való részvételének elősegítése, foglalkoztathatóságuk javítása, munkába való visszatérésük támogatása - mondta el Rákossy Balázs, európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár az MTI-nek.Alacsony végzettségű szülőket céloznak
A pályázat kiemelt célcsoportja azok az alacsony iskolai végzettségű vagy szakképzettséggel nem rendelkező, kisgyermeket nevelő szülők, akik a program keretében ösztöndíjban részesülhetnek, amennyiben általános iskolai vagy középiskolai tanulmányaikat folytatják, vagy szakmai képzésben vesznek részt - emelte ki Rákossy Balázs. A támogatás részeként többek között ösztöndíj folyósítása, mentori tevékenység biztosítása, nyelvi és informatikai képzések szervezése valósulhat meg.

Támogatási kérelem benyújtására a Magyar Államkincstár, KINCSINFO Nonprofit Kft., valamint az OFA Nonprofit Kft. jogosult konzorciumi formában - ismertette az államtitkár.
 

Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása - Tudnivalók pályázóknak (részletek)


Ösztöndíj esetében 


Támogatott személyekkel kapcsolatos elvárások:
A konstrukció keretében ösztöndíjban részesülhet az a kisgyermeket nevelő szülő, aki a kedvezményezett elektronikus felületén közzétett felhívás alapján elektronikus felületen tett nyilatkozataival, adataival és dokumentumokkal igazolja az alábbi feltételeknek való megfelelést:

1. állandó lakóhelye, vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, a tartózkodási helye a középmagyarországi régión kívüli településen van,
2. a támogatási kérelem benyújtásakor a 18. életévét betöltötte,
3. a támogatási kérelem benyújtásakor csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban vagy gyermeknevelési támogatásban részesül,
4. iskolai végzettsége nem haladja meg a középfokú végzettséget, szakképzettséggel nem vagy legfeljebb középfokú szakiskolai végzettséggel vagy a támogatási igény benyújtásának événél legalább 15 évvel korábban megszerezett szakképesítéssel rendelkezik,
5. a támogatási kérelem benyújtásakor legfeljebb 3 hónapja folytat tanulmányokat a támogatási kérelmében megjelölt képzésen, és a képzés kezdetének időpontja későbbi, mint a felhívás megjelenése, és
6. rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval és bankszámlával, amelyre a támogatás folyósítható.

Melyik képzések után igényelhető ösztöndíj?
1. általános iskola 5-8. osztályainak elvégzésére irányuló felkészítő képzés,
2. középfokú oktatási intézményben folyó, érettségire felkészítő képzés,
3. iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében megvalósuló, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképzés

Az ösztöndíjban részesülő szülő egyidejűleg nem részesülhet bértámogatásban vagy bölcsődei támogatásban, továbbá egy gyermekre tekintettel csak egy szülő részesülhet ösztöndíjban.

Nem nyújtható ösztöndíj azon szakképesítések és szakképesítés-ráépülések szerzésére irányuló képzések esetén, melyek az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletnek a képzés megkezdésének időpontjában hatályos 1. melléklete alapján kizárólag „tanfolyami képzés” („TK”) keretében végezhetők el.

Egyetemi, főiskolai képzésre sem jár ösztöndíj
Az előző pontokban nem szereplő képzések esetében - beleértve az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott részszakképesítések szerzésére irányuló, valamint egyetemi, főiskolai, posztgraduális képzéseket - ösztöndíj nem nyújtható.
 

Informatikai vagy nyelvi képzésben való támogatott részvétel esetében


Támogatott személyekkel kapcsolatos elvárások:
A konstrukció keretében célcsoport számára szervezett támogatott informatikai vagy nyelvi képzésben vehet részt az a kisgyermeket nevelő szülő, aki a kedvezményezett elektronikus felületén közzétett felhívás alapján nyilatkozataival, adataival és dokumentumokkal igazolja az alábbi feltételeknek való megfelelést:
1. állandó lakóhelye, vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, a tartózkodási helye a középmagyarországi régión kívüli településen van,
2. a támogatási kérelem benyújtásakor a 18. életévét betöltötte, és
3. a támogatási kérelem benyújtásakor csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, vagy gyermeknevelési támogatásban részesül

A fenti feltételeknek megfelelő kisgyermeket nevelő szülő egy támogatott képzésen vehet részt a projekt keretében, továbbá egy gyermekre tekintettel egy szülő vehet részt támogatott képzésben.

A nyelvi képzéssel kapcsolatos elvárások egyebek közt:
- A teljes projekt időszakra vonatkozóan az egy főre eső, egy nyelvi óra képzésre jutó elszámolható költség maximum 1500 Ft/fő lehet
- A képzésben tanítható idegen nyelvek köre: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz.
- A támogatható képzési szintek: A1, A2, B1, B2 (aktív idegennyelv-használat)
- A tervezett teljes óraszámnak képzésenként (egyénenként) legalább a 120 nyelvi órát el kell érnie
- A nyelvi képzés nem valósulhat meg távoktatás formájában

Az informatikai képzéssel kapcsolatos elvárások egyebek közt:
- A képzési díj nem haladhatja meg a 400.000/fő mértéket.
- A képzés időtartama nem haladhatja meg az 1 évet, ide nem értve a vizsgáztatást.
- A képzés akkor tekinthető teljesítettnek, ha annak sikeres befejezéséről tanúsítványt szerez a bevont célcsoporttag
 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja


Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására 2020. február 3. 10.00 óra és 2020. február 28. 12.00 óra között van lehetőség.

A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is!

A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - szükséges eljuttatni az Irányító Hatósághoz a jogszabályban meghatározott határidőn belül - ez kétféle módon tehető meg.

1. Postai úton: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a
következő címre:
Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.

A küldeményen jól láthatóan tüntesd fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

2. Személyesen: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, az Irányító Hatósághoz a nyitvatartási időn belül:
Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, Ügyfélszolgálat
1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház
Péntekenként előre egyeztetett időpontban!

További információk a pályázatról itt »

Forrás: MTI, palyazat.gov.hu
Fotó: Rawpixel/mckinsey

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


2020.02.03