Középiskolai felvételi 2022: Ezek a legfontosabb dátumok, ha most nyolcadikos a gyermeked

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


Középiskolai felvételi 2022: Ezek a legfontosabb dátumok, ha most nyolcadikos a gyermeked Középiskolai felvételi eljárás: Mikor lesz a központi írásbeli? Mikor lesznek a szóbelik? Mikor derül ki, hogy a gyereket felvették-e a középiskolába? Minden fontos dátumot összeszedtünk! December 3-ig lehet jelentkezni a középfokú felvételi írásbeli vizsgáira - közölte az Oktatási Hivatal (OH) az MTI-vel. Mutatjuk, milyen fontos dátumokat írj be a naptárba, ha nyolcadikos a gyermeked.

Az OH honlapján (oktatas.hu) már elérhetők a központi írásbeli felvételi vizsgát hirdető középiskolák adatai, valamint az az elektronikus keresőfelületet, amelyen a középfokú intézmények felvételi tájékoztatói és a meghirdetett tanulmányi területek találhatók.

Már megjelent, hogy milyen osztályok indulnak a következő tanévben
Emlékeztettek: a középfokú iskolák az utóbbi hetekben közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen osztályokat indítanak a 2022/2023-as tanévben, és megjelölték azt is, hogy - az adott jogszabályi keretek között - milyen felvételi eljárással veszik fel a hozzájuk jelentkezőket.

A középiskolák fele kéri a központi írásbelin való részvételt
Az intézmények 48 százaléka - 543 középiskola - jelezte: a hozzájuk jelentkező tanulóktól azt várják, hogy előzetesen vegyenek részt a központi írásbeliken. Ha egy tanuló februárban ezen iskolák valamelyikébe is beadja felvételi jelentkezését, mindenképpen részt kell vennie a központi írásbeli vizsgákon - írta az OH.2021. december 3: A központi írásbeli vizsgára való jelentkezés határideje
A hivatal tudatta azt is, hogy a jelentkezést december 3-ig abba a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolába kell beadni, ahol a jelentkező a vizsgáit meg kívánja írni.

2022. január 22: Központi írásbeli felvételi
A központi írásbeli vizsgákra 2022. január 22-én kerül sor. A későbbi iskolai jelentkezés szempontjából mindegy, hogy a gyerek melyik iskolában írja a központi írásbelit!

A 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli vizsgáit a magyar nyelvi és a matematikai kompetenciákat mérő, központilag kiadott, egységes feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint szervezik meg. Mindhárom korcsoport számára (8 évfolyamos gimnáziumi, 6 évfolyamos gimnáziumi vagy a 9. évfolyamra jelentkezőknek) külön feladatlap és javítási-értékelési útmutató készül. A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.
Ha gyakorolnátok, akkor itt találod az előbbi évek felvételi feladatsorait »

2022. február 18: Az általános iskolák elküldik az intézményekbe a felvételi jelentkezéseket
Az általános iskolák jellemzően 2022. január elején, de legkésőbb február közepéig  összegyűjtik a nyolcadikosok továbbtanulási szándékait, és ezek alapján, legkésőbb 2022. február 18-ig állítják elő a KIFIR rendszerben a felvételi lapokat. A kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapokat el is kell juttatni a középfokú intézmény postázási címére - ezt az általános iskola végzi, a postára adás határideje: 2022. február 18.

Tipp: Érdemes a gyermeked valós képességei alapján iskolákat választani, és a sorrendet úgy állítsátok össze, hogy legelőre kerüljön, ahova a gyerek leginkább menne, és sorra utána a következő. Minden szempontot mérlegelve alkossátok meg a megjelölni kívánt intézmények/tanulmányi területek listáját, sorrendjét. A tanulói adatlapon kialakított rangsor végén célszerű olyan tanulmányi területeket is megjelölni, amelyek a gyerek számára kisebb kihívást jelentenek ugyan, de a hosszabb távú céljai megvalósítását még mindig jobban segítik, mint egy esetleg sikertelen felvételit követően az üresen maradt férőhelyek közül kiválasztható, kényszer szülte iskolaválasztás.

2022. február 22-március 11: Középiskolai szóbeli vizsga
Helyi szervezésű, szóbeli vizsgát csak az a köznevelési intézmény (gimnázium, szakgimnázium) szervezhet, amelyik előírja a központi írásbeli vizsgán való részvételt, és amelyben a felvételi évét megelőző három év átlagában a jelentkezők száma több mint kétszeresen meghaladta a felvehető tanulók számát (Nkt. 50. § (4)). A szóbeli vizsgák helyét és időpontját az érintett középiskola határozza meg. A szóbeli vizsgák megszervezésére minden középfokú iskola legalább 3 napot köteles kijelölni a fentiekben meghatározott időszakon belül.

Érdemes figyelni az iskolák honlapját, mert sok esetben ott tüntetik fel, hogy
- mely időpontokban lesz a szóbeli
- a pontos időbeosztást, ami a gyerekre vonatkozik
- mit kell magával vinnie a szóbelire

2022. március 26-ig: Ideiglenes felvételi jegyzék
A középiskolák a felvételi vizsgákat követően - legkésőbb 2022. március 16-ig - a honlapjukon hozzák nyilvánosságra a jelentkezők felvételi jegyzékét, amely az intézménybe jelentkezést benyújtó valamennyi tanulót tartalmazza tanulmányi területenként. A jegyzék a jelentkező azonosító adata mellett tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét. Ez a jegyzék azonban még nem a végleges felvételi eredményt tükrözi!

2022. március 21-22: Módosító időszak
A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján a tanulóknak 2022. március 21-22- én van lehetőségük a tanulói adatlap módosítására.

Módosítani lehet:
- az iskolák sorrendjén
- fel lehet venni új tanulmányi területet is, de csak olyan középiskolában, ahova a gyerek már jelentkezett és szerepel az eredeti adatlapon (pl. ha egy gimnáziumban az angol szakos osztályt megjelölte, akkor abban az iskolában megjelölheti emellett a sima osztályt is) - ehhez egyeztetni kell az érintett középiskolával!

Nem lehet módosítani:
- nem lehet az eredeti adatlapon szereplő tanulmányi területet törölni
- nem lehet új, az eredeti adatlapon nem szereplő iskolát felvenni

A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR rendszerből, melyet 2022. március 23-ig meg kell küldeni a Hivatalba. A módosító tanulói adatlap előállítását és a Hivatalhoz történő továbbítását szintén a tanuló általános iskolája végzi.

2022. április 22-ig: Hivatalos felvételi jegyzék
2022. április 22-ig az OH elkészíti, és a középfokú iskoláknak megküldi a hivatalos végeredményt (az egyeztetett felvételi jegyzéket). A jegyzék elkészítése során a Hivatal a tanulói adatlapon a jelentkező által meghatározott sorrend, a középfokú iskola által meghatározott felvételi rangsor, valamint az adott tanulmányi területre felvehető létszám együttes mérlegelése alapján az adott jelentkezőnek egyetlen felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, a többit elutasítja.

Ezért fontos a sorrend, hiszen az alapján a gyerek abba az iskolába kerül be, amelyik iskolának a felvételijén elegendő pontszámot szerzett. (Tehát hiába jutna be a megjelölt 5 iskolából 4-be, az elsőként megjelölt iskolába fogják felvenni).

A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján 2022. április 29-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának. Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással, amelyet az érintett középfokú iskola fenntartójához kell benyújtani.

Forrás: MTI, Oktatási Hivatal
Fotó: Pixabay

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


2021.11.18