Orvosi vizsgálatok munkaidő alatt

Dr. Hajdu - Dudás Mária

Hivatalos ügyek

Dr. Hajdu - Dudás Mária


Milyen orvosi vizsgálatokra mehet az alkalmazott munkaidő alatt? Mehetnek-e a kismamák kötelező orvosi vizsgálatai munkaidő alatt? Kiknek jár a távolléti díj? Munkavégzési kötelezettség
A munkavégzési kötelesség teljesítése alól a munkavállaló a munkáltató engedélye vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján mentesülhet. A Munka Törvénykönyve 55.§-a olyan eseteket sorol fel, amelyek alapján a munkavállaló kötelezően mentesül rendelkezésre állási, illetve munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. A törvény szerint mentesül a munkavállaló a munkavégzési kötelesség alól a kötelező orvosi vizsgálat tartamára.

Mik a kötelező orvosi vizsgálatok?
A régi Mt. nem szabályozta, hogy mi minősül kötelező orvosi vizsgálatnak, az új Mt. ezt a hiányosságot pótolta.
A 294.§ (1) bekezdés d) pontja szerint kötelező orvosi vizsgálat: az az orvosi vizsgálat, amelyen a munkavállalónak munkaviszonyra vonatkozó szabály előírása alapján részt kell vennie, ideértve a várandós állapotra tekintettel előírt orvosi vizsgálatot is.
A Legfelsőbb Bíróság vonatkozó állásfoglalása értelmében - a kollektív szerződés vagy a munkaszerződés eltérő rendelkezése hiányában - e körbe tartozónak kell tekinteni mindazon orvosi vizsgálatokat, amelyeken a munkavállaló jogszabályi rendelkezés alapján - ily módon egészségi állapotától függetlenül - köteles megjelenni.
Ha a munkavállaló azért esik át valamely orvosi vizsgálaton, mert az betegsége megállapításához, vagy rendszeres kezeléséhez szükséges, úgy ezek a vizsgálatok nem minősülnek kötelező orvosi vizsgálatnak még akkor sem, ha a vizsgálat lefolytatása csak a munkavállaló munkaidejének terhére oldható meg. A betegség miatti orvosi vizsgálat tehát a keresőképtelenség megállapítása miatt mentesíthet a munkavégzési kötelezettség alól.

Munkaköri, szakmai vizsgálatok
Jogszabály alapján kötelező orvosi vizsgálatnak minősülnek például a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálatáról és orvosi véleményezésről szóló 33/1998. NM rendelet szerinti orvosi vizsgálatok, továbbá azok a vizsgálatok is, amelyek az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításával függenek össze (pl. a képernyő előtti munkavégzés esetén szem- és látásvizsgálat).
Nem tekinthetőek kötelező orvosi vizsgálatnak a népegészségügyi célú, illetve célzott szűrővizsgálatok (pl.: mammográfia) vagy a betegég okán elrendelt nőgyógyászati kivizsgálás sem.
 
Terhes nők kötelező orvosi vizsgálata
Az új Mt. külön kiemeli, hogy kötelező orvosi vizsgálatnak kell tekinteni a terhes nőnek a terhessége ideje alatt, a terhességével összefüggő orvosi vizsgálaton való részvételét is. Ugyancsak feltétel, hogy az ilyen vizsgálaton való megjelenésre kizárólag csak munkaidőben legyen lehetőség.
Természetesen törekedni kell arra, hogy a kismamák a munkaidő után elvégezhető vizsgálatokon lehetőleg ne munkaidő alatt vegyenek részt, azonban vannak olyan vizsgálatok, melyek esetében ez nem kivitelezhető.

Munkavégzési kötelezettség
A kötelező orvosi vizsgálat annyi időre mentesíti a munkavállalót a munkavégzési kötelezettség alól, amennyi időre az egészségügyi szolgáltatónak annak elvégzéséhez szüksége van.
Az együttműködési kötelezettségből adódóan a munkavállalónak a munkavégzés alóli mentesülésére okot adó körülményről haladéktalanul értesítenie kell a munkáltatót (felhívásra az okokat igazolnia kell pl. beutalóval, orvosi igazolással), továbbá ezek megszűnése után a munkáltató rendelkezésére kell állnia.

Munkavégzési kötelezettség szoptatáskor
Ugyanez a szabály érvényes lesz egyébként – kicsit elkanyarodva a kötelező orvosi vizsgálattól - a baba megszületését követően is, ugyanis a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két órára mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól.
A kismamákat érintő körben hasonló a szabályozás a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés esetén is.

Amennyiben a munkavállaló a fentiekre tekintettel mentesül a munkavégzési kötelezettség alól, a kiesett időre távolléti díjra jogosult.


TGYÁS, GYED, GYES KALKULÁTOR >>

Dr. Hajdu - Dudás Mária

Hivatalos ügyek

Dr. Hajdu - Dudás Mária


2013.07.04