Óvodai beiratkozás 2020: Fontos változások az óvodai beiratkozásban a koronavírus miatt! - Az Oktatási Hivatal tájékoztatása

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


Óvodai beiratkozás 2020: Fontos változások az óvodai beiratkozásban a koronavírus miatt! - Az Oktatási Hivatal tájékoztatása Hogyan változott az óvodai beiratkozás a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet idejére? Az Oktatási Hivatal összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat. Hogyan változott az óvodai beiratkozás a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet idejére? Az Oktatási Hivatal összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat.

3 éves kortól kötelező az óvoda
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (tehát idén 2020. szeptember 1-jétől) legalább napi 4 órás óvodai nevelésre kötelezett.A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre, írja az Oktatási Hivatal.


Így változott az óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évben


A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a következő az eljárás:

1. Először nézd meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyed szerinti körzetes óvoda.

2. Ha NEM a KÖTELEZŐ felvételt biztosító óvodába szeretnéd gyermeked beíratni, akkor ezt a szándékot jelezni kell a következőképpen:
- írd meg e-mailben, mondd el telefonon, vagy indokolt esetben személyesen az általad választott óvoda vezetőjének, hogy melyik óvoda lenne a körzetes ovi, és melyik az, ahova íratni szeretnéd a gyermeked. Erre a célra minden óvodában van Óvodai jelentkezési lap vagy Szülői szándéknyilatkozat, ezt vagy adott óvoda honlapjáról lehet letölteni, vagy adott esetben személyesen elmenni érte)
- ennek a közlésnek a határideje: 2020. április 17.

A körzettel nem rendelkező óvoda a hozzá jelentkezőknek a beiratkozást 2020. április 2-április 20. között tartja meg. A körzettel nem rendelkező óvoda a hozzá érkező szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan készíti el a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja; majd a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

3. A KÖTELEZŐ felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette! (A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.*)

Ha tehát olyan óvodába szeretnéd beíratni a gyermeked, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szükség egyéb intézkedésre az óvoda felé: az óvoda az ilyen gyermekekre számít, és a férőhelyet biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is.

Ennek ellenére az Oktatási Hivatal azt javasolja, hogy legalább telefonon vagy e-mailben vedd fel a kapcsolatot a körzetes óvodával az ilyen esetekben is, és tájékoztasd őket arról, hogy oda kívánod beíratni a gyermeket.

Amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az óvodának eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóan az óvoda beosztást készít, amelyről az érintett szülőket tájékoztatja.

A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

Ha szeretnéd elhalasztani a gyermeked óvodakezdését
Ezt a hatályos rendelkezések alapján legkésőbb 2020. május 25-éig teheted meg, mégpedig úgy, hogy kérelmet nyújtasz be a területileg illetékes járási hivatalnál, melyben kéred a gyermeked óvodakezdésének halasztását.

A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban fordulj a lakóhelyed alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

Ha a gyermek bölcsődés, és még egy évig ott marad
A bölcsődéknek legkésőbb 2020. április 15-éig jelezniük kell az Oktatási Hivatal számára, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha ezt szeretnéd, akkor mielőbb egyeztess a gyermekedet ellátó bölcsődével, és kérd őket, hogy a szükséges bejelentést tegyék meg az Oktatási Hivatal felé, te pedig ne jelentkeztesd gyermeked ebben a beiratkozási időszakban óvodába.

Ha az óvodaköteles gyermek jelenleg a szüleivel külföldön él
A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni egy formanyomtatványon, amit innen tölthetsz le »

*A gyermek első óvodai nevelésének napján ezeket az okiratokat kell bemutatni:
- a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (lakcímkártya, TAJ-kártya, születési anyakönyvi kivonat)
- a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
- nem magyar állampolgár kiskorú gyermek esetében az igazoló okiratot arról, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén
A kért iratokról érdemes az óvodától tájékoztatást kérni!

Ez is érdekelhet!
Most lesz elsős a gyermeked? Így változott az általános iskolai beiratkozás a koronavírus idején »


Forrás: Oktatási Hivatal
Fotó: Pixabay

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


2020.04.02