Adómentesség 4 gyerek után 2020: Milyen jövedelmek után vehető igénybe a NÉTAK? - Itt a NAV hivatalos listája

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


Adómentesség 4 gyerek után 2020: Milyen jövedelmek után vehető igénybe a NÉTAK? - Itt a NAV hivatalos listája Négy vagy több gyermeket nevelő anyák adókedvezménye - Milyen jövedelmek után vehető igénybe a NÉTAK? Itt a NAV hivatalos listája. Négy vagy több gyermeket nevelő anyák adókedvezménye - Milyen jövedelmek után vehető igénybe a NÉTAK? Itt a NAV hivatalos listája.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák szja-kedvezményét, azaz a NÉTAK-ot az összevont adóalapba tartozó egyes jövedelmekre érvényesítheti az arra jogosult magánszemély, minden más kedvezményt megelőző sorrendben.A jogosult a kedvezményt értékhatár nélkül veheti igénybe a minden jogosultsági hónapban megszerzett, a kedvezmény alapját képező jövedelemére.
Ki jogosult a NÉTAK-ra? Ebből a cikkünkből mindent megtudsz »
 

Milyen jövedelmekre érvényesíthető a NÉTAK?


1. a bérnek minősülő és más nem önálló tevékenységből származó jövedelemre, ilyennek minősül például:
• a munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem,
• az adóköteles társadalombiztosítási ellátás (például: táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj),
• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján folyósított adóköteles ellátások,
• a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított álláskeresési járadék, álláskeresési segély, kereset-kiegészítés és keresetpótló juttatás,
• a Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot teljesítő magánszemély e jogviszonyból származó jövedelme;
• ez előzőekben meghatározott jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék),
• a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazása,
• a munkaviszony megszűnésével összefüggésben törvényben meghatározott mértékű végkielégítés (a végkielégítés törvényben meghatározott mértéket meghaladó része nem képezi a kedvezmény alapját),
• a társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése ellenértékeként kifizetett jövedelem,
• a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenységére tekintettel adott juttatás,
• a jogszabály alapján választott vagy kijelölt tisztségviselő tevékenysége (pl. igazgatótanácsi tag, felügyelőbizottsági tag) ellenértékeként kapott juttatás,
• nemzetközi szerződés hatálya alatt a nem önálló munkából, ennek hiányában az adott állam joga szerinti munkaviszonyból származó jövedelem,
• az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók, polgármesterek e tevékenységből származó jövedelme,
• az állami projektértékelői jogviszonyból származó jövedelem.

2. az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül
• a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétjére, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelmére;
• a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelmére;
• az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére;
• a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére;
• a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelmére;
• a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből (például megbízásból) származó jövedelmére.

A felsoroltakon kívül más jövedelemre a NÉTAK nem érvényesíthető, így nem képezi annak alapját a bérbeadásból, vagy más magánszemélytől származó jövedelem.

Ha a magánszemély olyan tevékenységet végez, amely bevételei egy részére alkalmazhatja a kedvezményt, más részére viszont nem, akkor a NÉTAK alapját képező jövedelmet bevételarányosan kell kiszámítani.

Forrás: NAV 73. számú információs füzete
Fotó: Szülők Lapja

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


2020.01.29