Általános iskolai beiratkozás 2020: Így változott a beiratkozás rendje a koronavírus miatt! - Határidők, teendők

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


Általános iskolai beiratkozás 2020: Így változott a beiratkozás rendje a koronavírus miatt! - Határidők, teendők Mennyiben változott a 2020-as általános iskolai beiratkozás a koronavírus-járvány miatt? Az Oktatási Hivatal segítségével üsszeszedtük a legfontosabb információkat. Múltkori cikkünkben az óvodai beiratkozás változásait foglaltuk össze, most pedig a leendő kis elsősök szüleinek igyekszünk segíteni. Ismét az Oktatási Hivatal volt a segítségünkre, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat.

A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) határozata a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról rendkívüli módon szabályozza.A határozat célja kettős:
1. a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg
2. emellett biztosítsák a szülők szabad intézményválasztását
 

Az általános iskolai beiratkozás folyamata 2020-ban


Az Oktatási Hivatal 2020. március 1-jéig értesítette a kötelező felvételt biztosító iskolák fenntartóit, és elérhetővé tette számukra a tankötelezettségüket 2020. szeptember 1-jével megkezdeni köteles gyermekek adatait. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 45. § (8) bek.).

Először is, keresd ki, hogy melyik a körzetes iskolátok. A beiratkozó gyermek körzeti iskoláját ebben a keresőben találod meg: https://kir.hu/korzet

1. Ha a körzetes általános iskolába járatnád a gyermeked szeptembertől, akkor nincs egyéb teendőd: a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi.

Az Oktatási Hivatal az iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, illetve elektronikus megkeresést javasolja, az adategyeztetés pedig az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül történik 2020. május 21-éig.

A KRÉTA-rendszer működéséről az iskolák honlapjai adnak tájékoztatást. Ha az elektronikus adategyeztetésre semmiképp sem nyílik lehetőség, a rendkívüli helyzetben a 2020/2021-es tanév kezdetekor a megfelelő dokumentumok bemutatására személyesen is sor kerülhet a körzetes iskolában - ezt érdemes az iskolával egyeztetni!

2. A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6-április 24. között tartja. A pontos időpontról a kiválasztott iskola honlapján tájékozódhatsz, vagy érdeklődj náluk telefonon.

Az általános iskola a szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan - a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel - elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. Ezt a KRÉTA-val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le. A szándéknyilatkozatot a kiválasztott iskola honlapjáról lehet letölteni, ebben kell a szülőnek egyebek közt arról nyilatkoznia, hogy melyik lenne a körzetes iskola, illetve melyikbe szeretné járatni a gyermekét.

3. A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

4. Ha kötelező felvételt biztosító, körzettel rendelkező általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a jelentkezők szülei április 28. és május 15. között az intézmény elektronikus KRÉTA-felületén adhatják le ilyen irányú kérelmeiket.

5. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.
 

Gyakori kérdések az általános iskolai beiratkozás kapcsán - az Oktatási Hivatal válaszolt


Néhány kérdéssel megkerestük az Oktatási Hivatalt, akiktől a következő választ kaptuk:

Kérdés 1: Ha egy szülő nem keresi a körzetes iskolát a megadott május 21-ig, a gyermeke akkor is felvételre kerül?
Igen, a gyermeket alapesetben felveszik az első évfolyamra a körzet szerinti általános iskolába akkor is, ha a szülő nem adott erről az intézménynek szándéknyilatkozatot. Ha ugyanis az érintett gyermek szerepel az országos tanköteles nyilvántartásban, akkor őt be kell íratni az általános iskola első évfolyamára, és a kötelező felvételt biztosító iskola köteles felvenni. Amennyiben azonban a gyermeket a szülő nem a kötelező felvételt biztosító iskolába íratta be, akkor az az intézmény köteles értesíteni a kötelező felvételt biztosító iskolát.

Kérdés 2: Ha egy gyermeknek "felmentése van", azaz az OH-tól kapott olyan papírt, hogy még egy évet óvodában maradhat, náluk mi a szülő teendője?
A gyermeknek ilyen esetben az OH által legkésőbb március közepéig kiadott határozat alapján még egy évig óvodába kell járnia, ezért ilyen esetben a szülőnek az iskola felé nincs tennivalója.

Kérdés 3: Milyen iratokra lesz szükség az online/személyes beiratkozáshoz?
Most a beiratkozásnál nincs szükség dokumentumokra, ugyanis a fentiekben említett miniszteri határozat alapján a dokumentumok bemutatására utólag, a tanévkezdéskor is van lehetőség. Emellett a szülő e-mailen vagy személyesen is bemutathatja ezeket.

A beiratkozásnál tehát elegendő a KRÉTA rendszerben feltölteni a szükséges dokumentumokat (ha nincs KRÉTA rendszer, szkennelve is meg lehet küldeni), amelyek a következők:
- a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,
- a gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- valamint - ha szükséges - nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról, és nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

Forrás: Oktatási Hivatal, suli360.hu
Fotó: MTI/Balázs Attila (a nyíregyházi Zelk Zoltán Általános Angol-Német Kéttannyelvű Iskola a digitiális átálláskor)

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


2020.04.06