Felmondási védelem várandósoknak, valamint Gyed, Gyes mellett, vagy után visszatérő kismamáknak

Dr. Hajdu - Dudás Mária

Hivatalos ügyek

Dr. Hajdu - Dudás Mária


Kiket véd a felmondási tilalom? Felmondás esetén milyen kártérítés jár? Milyen indokokkal mondhat fel a munkáltató a kismamáknak? Felmondhat-e a munkaadó, ha megszűnik a munkakörünk?

A jelenlegi kormány új szabályokkal igyekszik segíteni a családok, illetve a munkába visszatérő kismamák helyzetén. A szemléletváltás célja, hogy a nők munkaerő-piaci helyzete javulhasson, akár részmunkaidőben történő foglalkoztatással is. Megfelelő számú bölcsődei férőhely mellett (eltekintve azoktól a munkáltatóktól, akik azért nem szeretik alkalmazni a kismamákat, nehogy sokat legyenek otthon a betegeskedő kicsi gyermekükkel), a kormány el is érheti a célját. 

Cikkünkben azt járjuk körbe, hogy a gyed/gyes folyósítása mellett munkát vállaló kismamák (kispapák) jogviszonya milyen korlátozás mellett szüntethető meg munkáltatói felmondással.

VÁLTOZÁS 2014.05.28-TÓL! MÉGSEM KELL BEJELENTENI A TERHESSÉGET A FELMONDÁSI VÉDELEMHEZ>>

 

Felmondási tilalom – mikor nem mondhat fel a munkaadó?

A felmondási tilalom azt jelenti, hogy a munkáltató nem szüntetheti meg felmondással a határozatlan idejű munkaviszonyt 

- várandósság esetén (ennek feltétele, hogy a munkavállaló állapotáról előzetesen tájékoztassa a munkáltatót),

-  a szülési szabadság tartama alatt,

-  a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság tartama alatt (ha a fizetés nélküli szabadságot mindkét szülő igénybe veszi, a felmondási védelem kizárólag az anyát illeti meg),

-  a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítésének tartama alatt,

-  a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének tartama alatt, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónapig.

 

Felmondás esetén a kártérítés akár egy évi elmaradt jövedelem is lehet

Ha a munkáltató figyelmen kívül hagyja ezt a szabályt, és a felmondási tilalom ellenére felmondást közöl, az jogellenes munkaviszony megszüntetésnek minősül. A munkavállaló (jogorvoslati kioktatás esetén 30 napon belül, egyébként 3 éves elévülési időn belül) bírósághoz fordulhat, és kártérítés jogcímén maximum egyévi elmaradt jövedelemre tarthat igényt.

 

Fizetés nélküli szabadság a Gyed/Gyes alatt – írásban kell nyilatkozni

A munkavállaló fizetés nélküli szabadságra (ezen idő alatt kaphat gyedet, illetve gyest) gyermeke harmadik életéve betöltéséig jogosult – a gyermek gondozása céljából –, továbbá gyermeke személyes gondozása érdekében a gyermek tízedik életéve betöltéséig a gyes folyósításának tartama alatt. A fizetés nélküli szabadság a munkavállalót a törvény erejénél fogva megilleti, annak igénybevételéhez elegendő egy erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

 

Kikerülhetünk-e a felmondási tilalom alól?

Amennyiben az anya, vagy a gyermekét egyedül nevelő apa, szülési vagy a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot nem vesz igénybe, kikerül a felmondási tilalom alól, azaz a jogviszonya megszüntethető felmondással (azaz nem módosít e szabályon az sem, ha a munkába állást követően a munkavállaló részére gyed, gyes folyósítás történik).

 

A fizetési szabadság megszakításával elveszik a felmondási tilalom

Változás, hogy 2014. január 1. napja óta a gyermek egyéves korát követően gyed, illetve gyes folyósítása esetén is vállalható munka. (Már a gyed mellett dolgozó kismamák gyermekei is járhatnak bölcsődébe>> -a szerk.)

Ez anyagi szempontból mindenképpen kedvező döntés, ugyanis a korábbi szabályok szerint a gyed folyósítása alatt keresőtevékenységet a kismama egyáltalán nem folytathatott, gyes mellett pedig heti 30 órában vállalhatott munkát (otthontörténő munkavégzés esetén időkorlát nélkül). Ugyanakkor mivel a munkavállaló a fizetés nélküli szabadságát megszakítja, kikerül a felmondási tilalom alól. Kétségtelen, hogy nem lesz teljesen védtelen (ugyanis érvényesül a felmondási korlátozás), azonban számolnia kell azzal, hogy sajnos megszüntetésre kerülhet a munkaviszonya. 

 

A munkáltató felmondhat, ha súlyosan vagy szándékosan vétünk

A felmondási korlátozás azt jelenti az érintett munkavállalók esetén, hogy a munkáltató munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással csak abban az esetben szüntetheti meg a jogviszonyt, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi (magatartással indokolt „rendkívüli ok”). 

 

Felmondhat-e a munkaadó, ha nincs a képességünknek és végzettségünknek megfelelő munkakör?

A munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból akkor is felmondhat a munkáltató, ha a szervezetnél, illetve a munkaszerződésben meghatározott (ennek hiányában szokás szerinti) munkahelyén nincs más, a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja.

Azaz a felmondáshoz elegendő indokul szolgálhat a munkáltató részéről, hogy nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkozatásra irányuló ajánlatot elutasítja. 

Fotó: Freedigitalphotos.net

<
Nyerj 4D ultrahang vizsgálatot >>

 


Dr. Hajdu - Dudás Mária

Hivatalos ügyek

Dr. Hajdu - Dudás Mária


2014.01.28