Gyermektartásdíj - nyáron több a probléma

Dr. Illés Fanni

Hivatalos ügyek

Dr. Illés Fanni


Egyre több önkényes elvált szülő gondolja úgy, hogy ha nyáron nála van a gyerek, akkor nem kell gyerektartást fizetnie. Pedig ez jogszabályellenes - a gyerektartás ilyenkor is jár! Hogyan vasalható be a tartozás az önkényes szülőn, ha az nem akar fizetni? És mi történik akkor, ha az adóshoz a végrehajtók kivonulnak, és ő szándékosan nincsen otthon? Egy korábbi cikkünkben a végrehajtás kezdő lépéseiről már olvashattatok, azaz arról, hogy hogyan kell a gyermektartásdíj eljárást megindítani a bíróságon>>. Ebben a cikkünkben arról lesz szó, hogy hogyan is mehet foganatba a végrehajtás, tehát például mit lehet azokkal az elvált önkényes szülőkkel tenni, akik nyáron megtagadják gyerektartást.

Ki fizeti a végrehajtás költségét?
A végrehajtás során felmerülő költségeket a végrehajtást kérőnek kell megelőlegeznie, majd az eljárás végén az adósnak kell viselnie. Ezt a költséget a végrehajtást kérő vagy a végrehajtó számlájára fizeti be, vagy a végrehajtónak kell átadnia. Amennyiben a végrehajtást kérő költségkedvezményben részesül (jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján), akkor az állam előlegezi meg számára a költségeket. A végrehajtás költségei alatt érteni kell az eljárás illetékét, a végrehajtónak megfizetendő előleget, illetőleg ha a végrehajtást kérő jogi képviselővel rendelkezik, úgy annak a díja is. Az eljárás végén pedig az adósnak kell megfizetnie a végrehajtó költségét és jutalékát is, amely tételek a behajtott összegből elsődlegesen levonandók (költség, kamat, főkövetelés sorrendben). A végrehajtó az előleg beérkezését követően meg kell hogy kezdje a végrehajtás foganatosítását.

A végrehajtási eljárás eredményes lefolytatása érdekében a végrehajtó jogosult adatokat beszerezni az adósról, pl: személyazonossága, lakhelye, munkahelye és jövedelme, nevén található vagyontárgyak. A végrehajtó az így tudomására jutott adatokat természetesen nyilvánosságra nem hozhatja, köteles annak tartalmát megvédeni a jogosulatlan hozzáféréstől.

Végrehajtó okirattal indul meg a végrehajtási eljárás
A végrehajtás foganatosítása azzal a mozdulattal kezdődik meg, hogy a bíróság a végrehajtható okiratot (pl: bíróság által kiállított végrehajtási lap) az adós lakóhelye szerinti végrehajtónak és a végrehajtást kérőnek is. A végrehajtható okiratot a bíróság a végrehajtás alá vonható vagyontárgy helye szerinti végrehajtóhoz is elküldhető, ha a végrehajtást kérő így látja jónak, s ezt kéri is. Amennyiben végrehajtási cselekmény foganatosítása több helyszínen (több megyében) is szükségessé válik, úgy az eljárást megindító végrehajtó megkeresi az illetékes végrehajtót és felhívja a szükséges eljárás lefolytatására.

A végrehajtásról a helyszínen jegyzőkönyv készül
A végrehajtó a helyszíni eljárásról jegyzőkönyvet készít, amelyet köteles a helyszínen elkészíteni, nem utóbb. A jegyzőkönyv az a dokumentum, amely segítésével a foganatosítás törvényessége utóbb ellenőrizhető. A végrehajtónak joga van indokolt esetben kép-és hangfelvételt is készíthet. Amennyiben a végrehajtást kérő azt kéri, úgy lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ő a végrehajtás foganatosításánál jelen legyen, sőt ennek időpontjáról előzetesen értesíteni is kell ez esetben.

Milyen időpontban lehet a végrehajtást elvégezni?
A végrehajtási cselekményeket –vasárnap és munkaszüneti nap kivételével- minden nap reggel 6 óra és este 10 óra között lehet elvégezni. Ezen napokon és időpontokon kívül is eljárhat a végrehajtó, ha úgy véli, végrehajtása nagyobb sikerrel járna, ám ezt csak akkor teheti meg, ha erre a bíróság elnöke a részére írásos engedélyt adott.

Felnyithatja-e a végrehajtó az adós kulcsra zárt lakását?
A végrehajtás során a végrehajtó jogosult az adós lakását, az ahhoz tartozó egyéb helységét és a gazdasági tevékenységével összefüggő iratokat áttekinteni. A végrehajtó az adós lezárt lakását, bútorát stb.. felnyithatja. Ha ilyenkor az adós nincs jelen, úgy a végrehajtónak tanút kell alkalmaznia. A lakás felnyitása esetén a végrehajtó a behelyezett új zárhoz tartozó kulcsot az illetékes rendőrkapitányságon köteles letenni. Fontos szabály, hogy végrehajtás során személymotozásnak helye nincs. Amennyiben a végrehajtási cselekmény foganatosítása során az adós jelen van és ellenszegül, úgy a végrehajtó a helyi rendőrkapitányságot hívhatja fel a végrehajtási cselekmény elvégzésének biztosítása és az ellenszegülés megtörése végett. Ha az adós bármilyen módon és eszközzel akadályozza a végrehajtás foganatosítását, úgy az adós igen magas összegű rendbírsággal sújtható.

Ha időközben mégis megérkezne a gyerektartás…
A végrehajtást kérő kötelessége és egyben felelőssége azt bejelenteni, ha követelését menet közben teljes egészében vagy részben kielégítették. Ha ezt nem teszi meg, úgy ennek az a szankciója, hogy a végrehajtást kérőnek kell viselnie a bejelentés elmulasztásából eredő költségeket és károkat.

Szerző: Erdei Gergő dietetikus
Fotó: Freedigitalphotos.net

<

Dr. Illés Fanni

Hivatalos ügyek

Dr. Illés Fanni


2014.06.16