Álláskeresési támogatás, álláskeresési járadék 2023

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


Álláskeresési támogatás, álláskeresési járadék 2023

Kinek jár az álláskeresési járadék? Hogyan és hol lehet igényelni az álláskeresési támogatást? Mennyi ideig folyósítják az álláskeresésit? Mi a helyzet a külföldről hazaérkező álláskeresőkkel?

Ki jogosult álláskeresési járadékra?
Aki,
•     álláskereső,
•    az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogszerző idővel rendelkezik,
•     munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.


Hol és hogyan igényelhető az álláskeresési járadék?
Az álláskeresési járadékot az ügyfél választása alapján a lakcím (lakóhely vagy tartózkodási hely) szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálya állapítja meg, ha a jogszabályban foglalt feltételek teljesülnek.
A foglalkoztatási osztály elérhetőségéről és nyitvatartási idejéről itt tájékozódhat.
Az álláskeresési járadék megállapításának és későbbi folyósításának előfeltétele az, hogy az ügyfél álláskeresőként regisztráljon a foglalkoztatási osztálynál.
Az álláskeresőként való nyilvántartásba vétel során a foglalkoztatási osztály megkísérel megfelelő munkahelyet felajánlani az ügyfélnek és ha ez nem vezet eredményre, akkor kérelmezheti az ügyfél az álláskeresési járadékot.


Hogyan kell az álláskeresési támogatást igényelni?

Az álláskeresési járadék igénylését az ügyfélnek kell kérelmeznie.
A kérelem az alábbi módokon terjeszthető elő:
•     személyesen, a foglalkoztatási osztálynál történő megjelenés keretében,
•     elektronikus úton az e-Papír szolgáltatás igénybevételével, az ügyfélkapuval rendelkező ügyfél ide kattintva intézheti az ügyet.


 Milyen dokumentumok szükségesek az álláskeresési járadék megállapításához?
•    "TB kiskönyv"/OEP igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (a munkáltató adja ki),
•    bankszámlaszám, amennyiben rendelkezik vele és a folyósítást arra kéri,
•    munkáltatói igazolás (egyszerűsített foglalkoztatás esetén),
•    igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához, amelyet a munkáltató állít ki (1991. évi IV. törvény 36/A. § szerint),
•    igazolás a bírósági végzés alapján megállapított tartási kötelezettségről, amelyet a munkáltató állít ki,
•    igazolás az aktuális évben levont és megfizetett nyugdíjjárulékról,
•    adatlap a munkáltatótól (társas vállalkozástól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor, amelyet a munkaáltató állít ki.


A vállalkozói tevékenység megszüntetéséről nem szükséges igazolást benyújtani, mivel annak bejelentését követően a közhiteles nyilvántartásból ezt az információt a foglalkoztatási osztály le tudja kérdezni.


Hogyan igényelhet álláskeresési támogatást az, aki külföldről hazaérkező álláskereső?
Külföldről hazaérkező álláskereső esetében az U1 igazolást (munkaviszony igazolás a más tagállambeli álláskeresési ellátás megállapításához) is be kell nyújtani.
Az U1 igazolásról bővebben itt tájékozódhatsz.

Mennyi ideig adható az álláskeresési járadék?
Az álláskeresési járadék folyósítási idejének számítása során tíz nap jogosultsági idő egy nap járadékfolyósítási időnek felel meg.
A járadék folyósításának leghosszabb időtartama 90 nap.


Mennyi az álláskeresési járadék összege?
Az álláskeresési járadék napi összege a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 26. § (4) bekezdés alapján meghatározott járadékalap 60 százaléka, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegének megfelelő összeg.
A 2023. január 1-én hatályba lépett a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)
•    havi összege: 232.000 Ft,
•    napi összeg: 7.733 Ft.


Mikor kérhető és mekkora mértékű a fennmaradó időtartamra járó álláskeresési járadék?
Az álláskereső az álláskeresési járadék folyósítási időtartamának hátralevő idejére eső összeg egy összegben történő kifizetését kérheti abban az esetben, ha az álláskeresési járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően határozatlan időtartamú, legalább napi négy óra munkaidejű munkaviszonyt létesít.
Az egy összegben kifizetendő juttatás mértéke a még hátralévő időtartamra járó juttatás összegének 80 százaléka.
Fontos! Az álláskeresési járadék folyósítási idejére az álláskereső TB ellátásra jogosult.

 

Bővebb információért látogass el a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat oldalára.

 

Fotó: Freepik


Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


2023.09.13