"Az anya nő, az apa férfi" - Így módosulna az Alaptörvény a kormány most benyújtott javaslata szerint

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


A kormány november 10-én, kedden benyújtotta az alaptörvény módosítására vonatkozó javaslatát, amely a magyar családok erősebb védelmét, a gyermekek biztonságát hivatott szolgálni. A kormány november 10-én, kedden benyújtotta az alaptörvény módosítására vonatkozó javaslatát, amely a magyar családok erősebb védelmét, a gyermekek biztonságát hivatott szolgálni - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter az MTI-vel.

Az alaptörvény eddig is kifejezetten a gyermekek jogaként rögzítette a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődésükhöz szükséges védelemre és gondoskodásra való jogot. A módosítás biztosítja minden gyermek számára a Magyarország keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést, és garantálja a gyermek születési nemének megfelelő háborítatlan fejlődését - tudatta.

Részletek a benyújtott Alaptörvény-módosításból:
"Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi."

"Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést."

Mi az a közpénz?
Az alaptörvény-módosítás emellett meghatározza a közpénz fogalmát annak érdekében, hogy az alkotmányos szerveknél egységes gyakorlat alakulhasson ki. A javaslat világosan, az állami működés egészét átfogóan definiálja a közpénz fogalmát, mely az átlátható közpénz-felhasználás garanciája - tette hozzá.

A közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok egyebek között a megújuló felsőoktatás és a tehetséggondozás sarokkövei, ezért az alkotmányozó kifejezésre juttatja a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kiemelkedő társadalmi értékteremtő szerepét és garantálja a hosszú távú stabil működésüket - közölte.

Különleges jogrendek
Az alaptörvény módosítása megújítja a különleges jogrendre vonatkozó részt Magyarország fokozottabb biztonsága érdekében, növelve a változó jövőbeli kihívások kapcsán indokolt kormányzati reakcióképességet. A benyújtott javaslat szerint ezentúl különleges jogrend a hadiállapot, a szükségállapot és a veszélyhelyzet lesz (jelenleg 6 létezik: rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, veszélyhelyzet, terrorveszélyhelyzet, váratlan támadás).

A rendkívüli jogrendre vonatkozó javaslat elfogadása esetén a jogbiztonság érdekében 2023. július 1-jével lép hatályba, tehát a kormány jelenlegi felhatalmazását semmilyen formában nem érinti - közölte a miniszter.

Részletek a módosításból:
"Hadiállapot  idején a magyarországi  lakóhellyel rendelkező,  nagykorú, magyar állampolgárságú  férfiak  katonai szolgálatot teljesítenek.  Ha a hadkötelezett  lelkiismereti  meggyőződésével a fegyveres  szolgálat teljesítése összeegyeztethetetlen, fegyver nélküli szolgálatot teljesít. A katonai szolgálat teljesítésének formáit és részletes szabályait sarkalatos  törvény határozza meg."

"Magyarországi  lakóhellyel  rendelkező,  nagykorú  magyar  állampolgárok  számára hadiállapot  idejére – sarkalatos  törvényben  meghatározottak  szerint  – honvédelmi munkakötelezettség írható elő."

Forrás: MTI, parlament.hu
Fotó: Pixabay

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


2020.11.11