Beiskolázási támogatás Budapest 2022: Melyik kerület hogyan segíti az óvodás, iskolás gyereket nevelő szülőket?

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


Beiskolázási támogatás Budapest 2022: Melyik kerület hogyan segíti az óvodás, iskolás gyereket nevelő szülőket? Utánakérdeztünk az egyes budapesti önkormányzatoknál, hogy a kerületi gyerekes családok számára létezik-e bármiféle segély, támogatás, anyagi vagy tárgybéli hozzájárulás, hogy az óvoda- és iskolakezdés egy kicsit könnyebb legyen idén. A rezsi és az élelmiszerárak emelkedése miatt az idei tanévkezdés talán még nagyobb terhet rótt a családokra, mint korábban. Éppen ezért utánakérdeztünk az egyes budapesti önkormányzatoknál, hogy a kerületi gyerekes családok számára létezik-e bármiféle segély, támogatás, anyagi vagy tárgybéli hozzájárulás, hogy az óvoda- és iskolakezdés egy kicsit könnyebb legyen.

A Szülők Lapja kérdésére a legtöbb önkormányzattól részletes válasz érkezett. Jó hír, hogy a 23 kerület legtöbbje kínál támogatást a családoknak, ám ez rendkívül sokféle: van, ahol vásárlási utalványt igényelhetnek a gyerekes családok, máshol ingyenes tanszercsomagot kaptak a gyerekek, több helyütt létezik beiskolázási vagy iskolakezdési támogatás a nehezebb anyagi körülmények között élő családoknak, de a tehetséges, jó tanuló diákok akár ösztöndíjat is kaphatnak az önkormányzattól.Bár kimondottan az óvodás gyermeket nevelő szülőknek nincs támogatás, ugyanakkor több kerületben van viszont egy általános támogatástípus, például nevelési támogatás, méltányossági segély, rászorultsági támogatás, rendkívüli települési támogatás neveken. Ezt azok a szülők is igényelhetik, akik váratlan anyagi nehézségek miatt ütköznek akadályokba a gyermekük ellátását illetően vagy túl alacsony a jövedelmük, érdemes tehát ezeket megpályázni.

Nézzük sorban, melyik kerületben milyen segítséget kaphatnak a szülők, diákok.
 

1. KERÜLET


Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az iskolai tanulmányokat megkezdő, vagy folytató gyermekeket nevelő családok részére az iskolakezdéshez, valamint a jó tanulmányi eredmény megtartásához támogatást nyújt.

Iskolakezdési támogatásra jogosult a kérelmező, ha alapfokú oktatásban, vagy a 18. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató gyermeket nevel és
a) egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át (128 250 Ft), vagy
b) nem egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114 000 Ft).

Iskolakezdési támogatásra jogosult a 18. életévét betöltött és a 23. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató kérelmező, amennyiben a családjában, vagy a kérelmezőt gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a fenti jövedelemhatárokat.
Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként évente 15 000 Ft.

Hogyan igényelhető?
Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránt kérelmet kell benyújtani személyesen a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalban (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., vagy 1013 Budapest, Attila út 65.), vagy postai úton megküldeni a polgármesteri hivatal részére, továbbá lehetőség van ügyfélkapun keresztül e-Papír (e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül elektronikus úton összeköti az ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a hivatallal) alkalmazás használatával is előterjeszteni, megküldeni a kérelmet.

Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelem a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól (2022. évben 2022. június 16.) kezdődően a következő tanítási év szeptember 30. napjáig (2022. szeptember 30.) nyújtható be.

Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
- a kérelmező és családja kérelem benyújtását közvetlenül megelőző havi jövedelmére vonatkozó igazolásokat,
- a támogatással érintett gyermek tanulói jogviszony igazolására vonatkozó 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolást.

Jó tanulók szociális támogatására jogosult az alapfokú oktatásban tanulmányokat folytató és az általános iskola második évfolyamát sikeresen elvégző tanuló, valamint a 18. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató tanuló, ha a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tanév tantárgyi átlaga 4, 50 vagy a fölött van, és
a) egyedülálló szülő neveli, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át (128 250 Ft), vagy
b) nem egyedülálló szülő neveli, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114 000 Ft).

Jó tanulók szociális támogatására jogosult a 18. életévét betöltött és a 23. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató kérelmező, amennyiben a családjában, vagy a kérelmezőt gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a fenti jövedelemhatárokat.

A 18. életévét be nem töltött tanuló esetén a törvényes képviselő jogosult a kérelem benyújtására és az ösztöndíj a kérelmező részére kerül folyósításra.
Az előző tanév tantárgyi átlagának számításánál a tanuló magatartás és a szorgalom érdemjegyét figyelmen kívül kell hagyni.
A támogatás havi összege tanulónként 15 000 Ft.

A támogatás a tanítási év első tanítási napja szerinti hónap első napjától (2022. szeptember 01.) a tanév utolsó tanítási napja szerinti hónap utolsó napjáig (2023. június 30.) kell folyósítani.

A támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a kérelmező és családja kérelem benyújtását közvetlenül megelőző hónap jövedelmére vonatkozó igazolásokat,
b) a tanulói jogviszony igazolására a köznevelési intézmény által kiállított 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolást,
c) a tanulónak a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tanév érdemjegyeit, osztályzatait tartalmazó bizonyítványról készített másolatot.

A támogatás megállapítása iránt kérelmet kell benyújtani személyesen a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalban (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., vagy 1013 Budapest, Attila út 65.), vagy postai úton megküldeni a polgármesteri hivatal részére, továbbá lehetőség van ügyfélkapun keresztül e-Papír (e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül elektronikus úton összeköti az ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a hivatallal) alkalmazás használatával is előterjeszteni, megküldeni a kérelmet.

A támogatás megállapítása iránti kérelem évente a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól (2022. évben 2022. június 16.) a következő tanítási év szeptember 30. napjáig (2022. szeptember 30.) nyújtható be.
Bővebb információk itt »
 

2. KERÜLET


Az eseti gyermekvédelmi támogatás a gyermekek jogán nyújtott eseti jellegű ellátás, ha a gyermeket nevelő család alkalmanként jelentkező többletkiadások – iskoláztatás, gyermek fogadásának előkészítése, ruhanemű vásárlás, táboroztatás költségei, stb. - miatt anyagi segítségre szorul.

Az eseti gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem évente legfeljebb két alkalommal nyújtható be.

A fentieken túlmenően újszülött gyermek jogán (ideértve az örökbefogadott és családba fogadott gyermekeket is) születése kapcsán is nyújtható a támogatás.

Az eseti gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

Ki jogosult az ellátásra:
A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul. A Budapest II. kerület közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek nyújthatnak be kérelmet.

Annak a gyermeket nevelő többletkiadásokkal rendelkező családnak állapítható meg eseti gyermekvédelmi támogatás, ahol a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 91.200,-Ft-ot.

Születés kapcsán a gyermek 6 hónapos koráig nyújtható be a kérelem (örökbefogadás esetén legfeljebb a gyermek 1 éves koráig), amennyiben a kérelmező a gyermek születését megelőzően legalább 12 hónapja folyamatosan a II. kerületi lakcímén lakik életvitelszerűen, valamint a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 156.750,-Ft.

Az eseti gyermekvédelmi támogatás éves összege gyermekenként nem haladhatja meg a 30 ezer forintot, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén a 35 ezer forintot. Újszülött gyermek jogán nyújtott támogatás összege 50 ezer forint gyermekenként.

Kérelem benyújtásának feltételei:
A kérelem benyújtható a Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán annak nyitvatartási rendje szerint (1023 Budapest, Margit utca 2-4.).
Postai úton az alábbi címre küldhető: Budapest 23, Pf.: 21. 1277.
Bővebb információk itt »
 

3. KERÜLET


A 3. kerületi önkormányzat minden, a 3. kerületben lévő állami fenntartású iskolákba beiratkozott 786 elsős kisgyermek részére iskolai tanszercsomagot biztosított.

A több mint 50 darabos csomagban füzetek, gumis mappák, füzetbox, ceruzák, postairón, filctoll, hegyezők, radír, vonalzó, olló, ragasztók, zsírkréták, vízfesték, ecsetek, ecsettál, temperák, gyurmák, hurkapálca, papírok (írólapok, színes lapok, rajzlaptömb, fotókartonok, műszaki rajzlapok, csomagolópapír), öntapadó füzet- és könyvborítók, ivókulacs vannak.

A csomagokat a kerületi elsősök az iskolájukban vehették át.

Emellett a kerület beiskolázási segéllyel is támogatja az iskolakezdést.

Kinek jár?
- Beiskolázási segélyben részesíthető az általános iskolában, nappali rendszerű középiskolában, szakiskolában tanuló 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek, illetve
- A felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, önálló keresettel nem rendelkező fiatal felnőtt,
amennyiben családjában egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át, egyedülálló szülő esetén 250%-át.

A beiskolázási segélyre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult kérheti.
A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását a kezdődő tanévre vonatkozó iskolalátogatási, illetve hallgatói jogviszony igazolás benyújtásával kell igazolni.

A beiskolázási segély összege annak a tanulónak, aki a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (1)-(2) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásban részesül, 10.000 Ft.
– középiskolában vagy szakiskolában tanuló gyermek részére 15.000 Ft
– felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatal felnőtt részére 17.000 Ft,

Hogyan nyújtható be a Beiskolázási segély iránti kérelem?
- beiskolázási segély iránti kérelem benyújtható postán ( 1300. Bp.Pf.102.) illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján ( 1033 Bp. Harrer P. u. 2.)

A támogatás iránti kérelmet évente gyermekenként egy alkalommal, augusztus 21–től november 30-ig lehet benyújtani
Bővebb információk itt »
 

4. KERÜLET


Beiskolázási támogatásban az a szülő részesíthető, akinek
 a) 6. életévét betöltött gyermeke általános iskolában, vagy
 b) 18. életévét be nem töltött gyermeke nappali rendszerű középiskolában, vagy szakiskolában tanul.
Beiskolázási támogatásban részesíthető továbbá az a szülő, akinek önálló keresettel nem rendelkező fiatal felnőtt gyermeke oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat.
A beiskolázás költségeinek csökkentésére tárgyév augusztus 1. és szeptember 30. között beiskolázási támogatás iránti kérelmet nyújthat be az a szülő vagy törvényes képviselő, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg
a) 2 fős család esetében a helyi jövedelemalap 300 %-át (119 700 Ft),
b) 3 vagy ennél több fős család esetében a helyi jövedelemalap 250 %-át (99 750 Ft).
és a beiskolázás költségeit nem, vagy nehézségek árán tudja előteremteni.

A beiskolázási támogatás összege gyermekenként, illetve fiatal felnőttenként egyszeri 15.000 Ft, amely évente egy alkalommal, augusztus 1-je és október 15-e között kerül kifizetésre. A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője veheti igénybe. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

A támogatás folyósításáról a Képviselő-testület évente meghozott külön határozatával dönt. A teljes - hiánytalanul benyújtott - kérelem a benyújtást követően 8 napon belül elbírálásra kerül.
Bővebb információk »
 

5. KERÜLET


A Belváros Önkormányzata minden évben a tanévkezdés során számos támogatási lehetőséget nyújt az V. kerületben élő, iskolás gyermeket nevelő családoknak.

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri támogatás, amelyet a jogosultaknak augusztusban folyósítunk. Ennek az összege 6 ezer forintos egyszeri támogatás, ami a halmozottan hátrányos helyzetűek esetén 6500 forint. Ezt az idén a családok készpénzben, vagyis pénzbeli ellátásként kapják meg.

Az igénylés feltételei:
- Jövedelem és vagyonvizsgálat

2. Tömegközlekedési támogatás
Ezt jövedelem alapján, a 14. életévet betöltött, helyi tömegközlekedési eszköz díjmentes igénybevételére nem jogosult, belvárosi nappali tagozatos diákok kaphatják a tanévre, azaz 10 hónapra, szeptember elsejétől június 30-ig, a szorgalmi időszakra. A támogatás összege a mindenkori tanulóbérlet ára, ami jelenleg 3450 forint. Középiskolai tanulmányok esetén 23, felsőfokú iskolánál (főiskola, egyetem) 25 éves korig jár a tömegközlekedési támogatás.

Az igénylés feltételei:
- Jövedelemvizsgálat (családban 213.750,-Ft/hó/fő, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 228.000,-Ft/hó/fő, nagycsaládos esetében 256.500,-Ft/hó/fő.

3. Füzetcsomag
A 2017-ben indult kezdeményezésünkkel a szülők beiskolázással járó terheit szeretnénk mérsékelni és a gyermekek tanévkezdését minél inkább örömtelivé tenni. Ezúttal is számos meglepetéssel készültek a diákoknak. A füzeteket Tőkés Réka alkotásai díszítik, amelyek népszerű V. kerületi helyszíneket ábrázolnak, mint például a Károlyi-kert, a Szent István-bazilika, a Bástya park vagy a zöld buszmegállók. Emellett a borítóra a Belvárosi Fesztivál fellépőinek – többek közt a Bagossy Brothers Company, az Irie Maffia, a Blahalouisiana, Egri Péter és a Mystery Gang – üzenetei kerültek.

Ráadásul, a 2019-ben kezdett hagyományt folytatva a füzetcsomag mellé minden diák egy zsetont kap, amellyel POKET zsebkönyvet választhat magának a Károlyi-kertben elhelyezett automatából, amelynek kínálatában Tamási Áron és Kosztolányi Dezső klasszikusaitól kezdve, az év könyve díjas Csillagszedő Márióig számos kedvelt olvasmány megtalálható.

A csomag az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén igényelhető:
- a gyermek általános iskolai tanuló
- a gyermek V. kerületi bejelentett lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkezik

4. Szociális tanulmányi ösztöndíj
Az alap- és középfokú oktatási intézményben tanulók részesülhetnek ebben a támogatásban. Általános iskola esetében, annak negyedik osztályát elvégzett vagy középiskola nappali tagozatán tanulók 23. éves korig.

Az igénylés feltételei:
- A gyermek tanulmányi eredménye 4.00 fölött legyen
- A szülői jövedelem alapján (családban 57.000,-Ft/hó/fő, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 71.250,-Ft/hó/fő)

5. Beiskolázási támogatás
Ennek az összege 21.375 forint, amit az alap- és középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos diákjai kaphatnak.

Az igénylés feltételei:
- a szülői jövedelem alapján (42.750,-Ft/hó)

6. Belvárosi útravaló támogatás
18-20 (20. életévüket még nem betöltött) éves kerületi fiatalok kérhetnek az önkormányzattól, 100 ezer forintos összegben.

A támogatás az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén igényelhető:
- Az V. kerületben lakóhellyel rendelkezik, a kérelem benyújtását megelőző 1 évben az V. kerületben lakik az igénylő
- 2006. 01.01. napját megelőzően született
- 18. életévét betöltötte
- Nem töltötte még be a 20. életévét
- Családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750%-át, egyedülálló szülő esetén 800%-át, 3 vagy több gyermeket nevelő család esetében a 900%-át.

Ez a támogatás nem az iskolakezdéshez kapcsolódik, igénylése folyamatos.

7. Időszaki támogatás
A korábbi Erzsébet-utalvány helyett gyermekenként 10.000 forintos tanévkezdési támogatás. Belvárosban változatlanul megkapják a családok ezt a segítséget a beiskolázás alkalmával. Ezt húsvétkor és a karácsonykor is kérhetik a szülők jövedelem alapján.

Az igénylés feltételei:
- Családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750%-át, egyedülálló szülő esetén 800%-át, 3 vagy több gyermeket nevelő család esetében a 900%-át.

8. Környezettudatos közlekedési eszköz vásárlásának támogatása
A támogatást az V. kerületben lakcímmel rendelkező, tanulói jogviszonyban álló és a budapesti helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési személyszállítást díjmentesen igénybe vevő gyermek jogán törvényes képviselője kérelmezheti környezettudatos közlekedési eszköz vásárlására (roller, kerékpár…stb.)

A támogatás mértéke gyermekenként 34.500.-Ft, amely egy tanévben egyszer állapítható meg.

Az igénylés feltétele:
- amennyiben a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750 %-át, egyedülálló szülő esetében a 800 %-át, a három vagy több gyermeket nevelő család esetében 900 %-át.

9. Nevelési támogatás
A támogatást a gyermekét egyedül nevelő szülők, a három vagy több gyermeket nevelő családok, valamint a tartós beteg vagy fogyatékkal élő gyermek(ek) – akik után emelt szintű családi  pótlékot vagy fogyatékossági támogatást folyósítanak – szülei igényelhetik.

A támogatás mértéke gyermekenként 5.000.-Ft.

Az igénylés feltétele:
- amennyiben a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

10. Művészeti Ösztöndíj
Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottsága minden évben Belvárosi Művészeti Ösztöndíj pályázatot hirdet a kerületben állandó lakcímmel rendelkező, itt élő tanulók részére 10-21 éves korig. Az ösztöndíj célja, hogy valamely művészeti ágban kimagasló tehetséggel, illetve képességekkel rendelkező kerületi fiataloknak segítséget nyújtson művészeti képzésük, szakmai fejlődésük kiteljesedéséhez.

Az ösztöndíj összege: 10.000-30.000.- ft/hó/fő között alakul a Bizottság döntése alapján.
Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, a tárgyév szeptemberétől a következő év júniusáig.

11. Belváros Ifjú Tehetsége Ösztöndíj, Sportolója Ösztöndíj
Évente hirdetik meg a Belváros Ifjú Tehetsége Ösztöndíjat és Belváros Ifjú Sportolója Ösztöndíjat, amelyre olyan az V. kerületben állandó lakcímmel rendelkező, az adott év december 31. napjáig 25. életévüket be nem töltő, köznevelési intézményben tanuló, illetve felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező tanuló indulhat, aki a sportolás és a tanulmányok terén kiemelkedő tehetséggel és képességekkel bír.

Az ösztöndíj összege: 25.000.- ft/hó/fő
Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap
Az ösztöndíjban évente és ösztöndíjanként maximum 4-4 fő részesülhet.

12. Ingyenes életmentő adrenalin injekció intézményeknek és gyerekeknek
A kerületi önkormányzat a fenntartásában/működtetésében lévő gyermekintézmények részére, súlyos allergiás anafilaxia esetére életmentő gyógyszer (injekció) beszerzését biztosítja, valamint az V. kerületben lakcímmel rendelkező 0-18 éves gyermekek részére, szakorvos által indokoltnak tartott esetben, a súlyos allergiás reakció estén (pl.: élelmiszer, gyógyszer, rovarcsípés) az életmentő adrenalin injekció költségét átvállalja.

13. Színházbérlet a Belvárosi szülőknek:
50%-os színházbérlet akció a Pesti Színházba vagy a Vígszínházba 3 db előadásra. A jogosultság feltételei (az összes feltétel egyidejű teljesülése mellett):
- Budapest V. kerületi állandó lakhely
- 14 évnél nem idősebb gyermek(ek)et nevelő szülő
- 1 fő részére 1 bérlet adható (házaspárok esetén mindkét félnek adható, ha mindketten regisztráltak)
- az önkormányzat honlapján elvégzett regisztráció
 

6. KERÜLET


A 6. kerületben szeptember 16-ig lehetett átvenni a 10 ezer forintos utalvány formájában kapható tanévkezdő csomagot. Emellett számos különféle támogatást lehet igényelni, melyekről egy külön tájékoztató füzetet is összeállítottak, ebben szerepelnek egyebek közt az iskolás korú gyermekekre vonatkozó különböző támogatások, ösztöndíjak.Az alábbi linken érheted el támogatásaikról készült füzetet, amiben korosztályra bontva olvashatsz a támogatásokról »


7. KERÜLET


Lapunk megkeresésére nem érkezett válasz.


8. KERÜLET


Józsefvárosban az iskolát kezdő első osztályosoknak van egyszeri 5 000 forintos támogatás.

Az Önkormányzat az adott év július 15. napján Budapest VIII. kerületi bejelentett lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező, általános iskolai tanulmányait első alkalommal megkezdő tanuló részére iskolakezdési támogatást nyújt.

Ügyintézés folyamata
Nem szükséges kérelem. A támogatás tárgyév december 31. napjáig beváltható 5000,- Ft értékű vásárlási utalvány, amit az Önkormányzat által meghatározott Józsefváros kártya elfogadó helyeken lehet beváltani.

Határidők és díjak
Az eljárás ingyenes és automatikus.
Bővebb információk itt »
 

9. KERÜLET


A kerületben iskolakezdési támogatás igényelhető.
A támogatást igénybe veheti:
- a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy
- a kettő- vagy többgyermekes, vagy
- a tartósan beteg gyermeket nevelő családok
nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolás) Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és ott életvitelszerűen tartózkodó tanulói részére.

A kérelmet 2020. október 31-ig nyújthatják be bármelyik ügyfélszolgálatunkon.

A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatát arról, hogy a gyermek életvitelszerűen a Budapest IX. kerületi lakóhelyén tartózkodik, továbbá a tanulói jogviszony igazolását.

A pénzben megállapított támogatást a megadott folyószámlára utaljuk vagy postai úton fizetjük ki. A támogatás összege tanulónként egységesen 12 000 forint.
Bővebb információk itt »
 

10. KERÜLET


A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete idén is többféle támogatás biztosításával enyhíti az iskoláskorú gyermeket nevelő kőbányai családok tanévkezdési terheit.

1. A 2022. augusztus 1-jén kerületi lakcímmel rendelkező általánosiskolás-korú gyermekek és középfokú intézmény nappali tagozatán tanuló diákok egyaránt részesülhetnek a 8 ezer forint értékű vásárlási utalványban.

A juttatást a Kelet-pesti Tankerületi Központ által működtetett kerületi általános iskolák tanulói, a Szent László Gimnázium, valamint a Zrínyi Miklós Gimnázium diákjai az intézményekben kapják meg. A kerületen kívül tanuló társaik után járó segítséget a törvényes képviselő a lakcímkártya és az iskolalátogatási igazolás bemutatásával az Állomás u. 26. szám alatti Ügyfélközpontban kérheti. A 4700 db vásárlási utalvány fedezetére 37,6 millió Ft-ot biztosított a Képviselő-testület a költségvetésben.

Szintén az Ügyfélközpontban évente egyszer – az esztendő bármely időszakában – települési támogatás is igényelhető erdei iskola és iskolai tábor költségeihez. A gyermekeként akár 30 ezer forint összegű támogatást azok a családok kérhetik, amelyekben az egy főre jutó havi nettó jövedelem 105 ezer forintnál kevesebb.

A jó tanulók szociális alapú ösztöndíjban is részesülhetnek. A tanulmányi eredmény alapján félévente elbírált Kőbánya Számít Rád ösztöndíj az általános iskolásoknak havi öt-, míg a középiskolásoknak tízezer forint segítséget biztosít öt hónapon át.

Kőbánya hosszú ideje minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, melyet a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulók és az érettségi előtt álló, felsőoktatásban továbbtanulni vágyó középiskolások pályázhatnak meg.

A nyertes diákoknak havi 10 ezer forint jár a támogatott időszakban, az idei pályázati kiírás várhatóan októberben jelenik meg az Önkormányzat újságjában és a honlapján.
 

11. KERÜLET


Tanévkezdő csomag:
A tanévkezdő csomagok a XI. kerületi tankerületi fenntartású oktatási intézményekben az 1–4. évfolyamot kezdő iskolásoknak és az önkormányzati fenntartású óvodában az óvodát kezdő óvodásoknak 2022. szeptember 1-től kezdve elérhetőek az iskolákban, óvodákban.

Azok a családok is kaphatnak csomagot, amelyben az 1–4. évfolyamos diák újbudai lakóhellyel rendelkezik, de nem állami fenntartású kerületi köznevelési intézménybe vagy nem kerületi köznevelési intézménybe jár. Az érintettek szülei 2022. szeptember 30-ig igényelhetik ezt.

Mindemellett különféle rászorultsági támogatás is igényelhető az önkormányzatnál - a Rendkívüli újbudai támogatást például átmeneti létfenntartási zavar esetén, különösen a gyermekneveléshez kapcsolódó kiadások vagy alkalomhoz kötődő váratlan kiadás céljából igényelhető, ha a kérelmező családjában az egy személyre jutó jövedelem nem haladja meg
- a minimálbér ötvenöt százalékát, vagy
- fokozottan rászoruló kérelmező esetén a minimálbér nyolcvan százalékát.

Rendkívüli újbudai támogatás egy családból csak egy személy részére állapítható meg.
A rendkívüli újbudai támogatás összege
- ha a kérelmező családjában az egy személyre jutó jövedelem a minimálbér 25 százalékát nem haladja meg, akkor 10 ezer forint, gyermeket nevelő család esetében gyermekenként további 5 ezer forint,
- ha a kérelmező családjában az egy személyre jutó jövedelem a minimálbér 25 százalékát meghaladja, akkor hétezer forint, gyermeket nevelő család esetében gyermekenként további háromezer forint.
További részletek és támogatásfajták itt »


12. KERÜLET


Lapunk megkeresésére nem érkezett válasz.
 

13. KERÜLET


A XIII. Kerületi Önkormányzat beiskolázási támogatást biztosít, melyet minden iskoláskorú gyermeket nevelő kerületi bejelentett lakóhellyel és életvitelszerűen a kerületben élő állampolgár igényelhet.

A támogatás gyermekenként 10.000 forint, melyet a kijelölt üzletekben lehet levásárolni tanszerekre, beiskolázáshoz szükséges eszközökre, termékekre.


14. KERÜLET


Lapunk megkeresésére nem érkezett válasz.
 

15. KERÜLET


Az Önkormányzat által biztosított támogatás a kerületi lakosok részére a Palota iskolakezdési támogatás.

Kik jogosultak a támogatásra?
Az a Budapest Főváros XV. kerületében bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is Budapest Főváros XV. kerületében lakó szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy gyám, akinek gyermeke egy köznevelési intézmény első, ötödik, illetve kilencedik évfolyamán kezdi meg a tanulmányait, és a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és családjában az egy főre jutó nettó jövedelem összege nem haladja meg a 228.000 Ft-ot.

A támogatás formája, mértéke
A Palota iskolakezdési támogatás egy alkalommal állapítható meg, összege 25.000 Ft.

A kérelem beadásakor be kell nyújtani:
- a gyermek tanulói jogviszony igazolása, melyből megállapítható, hogy a gyermek melyik osztályt kezdi meg szeptemberben
- a kérelmező és családjának a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolását (melybe bele tartozik a munkabér, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, gyermekgondozási támogatások, gyermektartásdíj, ösztöndíj, cafeteria, stb.)
- 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszonyának igazolását
- folyószámlára igényelt támogatás esetén, a számlaszám igazolása

A támogatás igénylése
Kérelmet június 1. és szeptember 30. között, jogvesztő határidőn belül kell benyújtani abban az évben, amikor a gyermek a köznevelési intézmény első, ötödik vagy kilencedik osztályát megkezdi.

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy postai úton a 1601 Budapest, Pf. 46. postacímre, vagy elektronikusan az e-Papír alkalmazáson keresztül. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelem nyomtatványban felsorolt iratokat, egyéb igazolásokat.

Ügyfélfogadás:
helye: Ügyfélszolgálat – 1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
ideje: hétfő: 8:00-18:00 óráig; kedd, szerda, csütörtök: 8:00-16:30 óráig; péntek 8:00-12:30 óráig

Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester
Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul. (Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.)

Jogorvoslat: A döntések ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének címezve a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályán lehet benyújtani.
További információk itt »
 

16. KERÜLET


A szeptemberi iskolakezdéskor a 16. kerületi önkormányzat 2017 óta füzetcsomaggal ajándékozza meg a tulajdonában álló kerületi intézményekbe járó, alsó tagozatos diákokat.

Elkerülendő a felesleges beszerzést, a füzetcsomagok összeállításánál minden esetben előre egyeztetnek a tanítóval, így csakis azok a méretű és fajtájú tanszerek kerülnek a csomagba, amelyekre valóban szükség van. Érdekesség, hogy a füzetek borítóját minden évben a kerületi fotóverseny helyi témájú, nyertes képe díszíti. Idén mintegy 14 millió forintból több mint 3000 kisdiák iskolatáskájába kerülnek füzetek, mappák, író- és rajzlapok.
 
Bár kifejezetten beiskolázási támogatás nincs a XVI. kerületben, azonban rendkívüli települési támogatást lehet kérni ezzel az indokkal.

Sok más településtől eltérően óvodáinkban mindent kapnak a gyerekek, ami máshol a szülőket terheli. Az óvodások számára biztosítják a "tisztasági csomagot", gyümölcsöt, ágyneműt, kézműves alapanyagokat, a kirándulások, valamint előadások költségét.

Mindezek felül – nem csupán az iskolakezdéskor, hanem az egész év folyamán – ingyenes úszás- és korcsolyaoktatással segítik az óvodások fejlődését.
 

17. KERÜLET


Lapunk megkeresésére nem érkezett válasz.
 

18. KERÜLET


Lapunk megkeresésére nem érkezett válasz.
 

19. KERÜLET


Lapunk megkeresésére nem érkezett válasz.
 

20. KERÜLET


Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata az iskoláztatási költségekhez rendkívüli települési támogatás keretében nyújt támogatást.

A támogatás jövedelmi feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 71.250,- Ft-ot, egyedül élő vagy egyedülálló személy, valamint gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetén, a havi jövedelem, illetve a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85.500,-Ft-ot.

A támogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani és csatolni kell a kérelmező és családtagjai jövedelmére vonatkozó igazolásokat.

A kérelmet személyesen a Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán ügyfélfogadási időben, elektronikus vagy postai úton lehet benyújtani.
 

21. KERÜLET


A csepeli önkormányzat 2017-ben vezette be az iskolakezdési támogatást, mellyel igyekszik megkönnyíteni a családok tanévkezdéssel járó anyagi terheit.

A 15 000 forint értékű iskolakezdési utalványt azok a csepeli lakcímmel rendelkező szülők igényelhetik, akiknek gyermeke szeptemberben kezdi meg általános iskolai tanulmányait az első osztályban.

A támogatás egy gyermek után csak egyszer vehető igénybe. A támogatáshoz szükséges nyomtatvány a polgármesteri hivatal családtámogatási irodájának ügyfélszolgálatán igényelhető.
 

22. KERÜLET


A 22. kerületi önkormányzat települési támogatások nyújtásával a tanévkezdés idején is segíti az iskoláskorú gyermekeket nevelő rászoruló családokat.

Rendkívüli gyermeknevelési támogatás igényelhető a kiskorú gyermek neveléséhez kapcsolódó célból – így különösen iskoláztatásához –, melynek összege gyermekenként 15.000 forint.

Amennyiben egy kerületi középiskolás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján az intézményi étkeztetés térítési díjának 50%-os kedvezményére jogosult, az önkormányzat a díj további 50%-t fedezi, így ingyenessé téve étkezését, akkor is, ha a gyermek nem kerületi középiskolába jár.

Tanévenként, szakorvos által igazoltan szükséges diétás étkezés költségeihez is állapítanak meg pénzbeli hozzájárulást, ha a gyermek speciális étrendje a közétkeztetés keretén kívül esik, de ott ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre lenne jogosult.

Ezen felül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek esetén a család részére évente kétszer, augusztus és november hónapban pénzbeli támogatás – alkalmanként 6000.- Ft alapösszegű támogatást, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára alkalmanként 6.500.-Ft emelt összegű támogatást – folyósítanak.

Továbbá minden kerületi általános iskolába lépő, első osztályos gyermeket megajándékoznak tanszerekkel, iskolai használati tárgyakkal.

A kérelmet, személyesen (Hatósági Iroda Szociális Ellátási Csoportjánál (1225. Bp. Nagytétényi út 264.) sz. alatt, ügyfélfogadási időben
hétfőn 13.30 – 18.00,
szerdán 8.00-12.00 és 14.00-18.00,
pénteken 8.00-12.00 óra között,
postai úton vagy ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

Az önkormányzat által nyújtott támogatások, a jogosultsági feltételek,  illetve a támogatások igényléséhez szükséges formanyomtatványok az alábbi linken megtalálhatók.
További információk itt »
 

23. KERÜLET


Lapunk megkeresésére nem érkezett válasz.

Olvasd el ezt is!
Megjelent a rendelet: 20 fok lesz télen az óvodákban, általános iskolákban, 18 fok a középiskolákban »

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


2022.09.19