Módosultak a maszkviselés szabályai: Belekerült az autizmussal élő személyekre vonatkozó kitétel

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


Módosultak a maszkviselés szabályai: Belekerült az autizmussal élő személyekre vonatkozó kitétel November 11-től általános szabály, hogy a legtöbb helyen maszkot kell viselni a járványhelyzet mérséklése céljából - most egy újabb kitétel is bekerült a kivételek közé. November 11-től általános szabály, hogy a legtöbb helyen maszkot kell viselni a járványhelyzet mérséklése céljából - most egy újabb kitétel is bekerült a kivételek közé.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendeletet kiegészítették az autizmussal élő emberek maszkviselésére vonatkozóan.

Igazolni kell az autizmust
E szerint az az autizmus spektrumzavarral élő személy, aki rendelkezik a fogyatékosságügyi országos érdekvédelmi szervezet által kiállított tagsági igazolvánnyal, vagy a maszkviselésre vonatkozó szabályok alóli mentesség érvényesítéséhez kiállított, fogyatékos állapot fennállását igazoló dokumentummal, orvosi igazolással, annak nem kötelező maszkot viselni.

Így a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével szövegrész helyébe a "hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével" szöveg lép, áll a november 19-én megjelent rendeletben.A maszkviselés szabályai november 11-től:
A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles
- a tömegközlekedési eszközön,
- a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken,
- az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
– az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott közlevéltár külső személyek számára látogatható területén, valamint a nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
- ügyfélfogadási időben a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén, az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
- minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) történő munkavégzés során, vendégként
- egészségügyi intézményben (kivéve az ott ápolt beteg a saját kórtermében)
- szociális intézményben az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal, az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint maszkot kell viselniük.

A maszk lehet orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk, melyet olyan módon kell viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Forrás: Magyar közlöny
Fotó: Rawpixel

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


2020.11.19