Várandós kismamákra vonatkozó munkajogi szabályok

Dr. Hajdu - Dudás Mária

Hivatalos ügyek

Dr. Hajdu - Dudás Mária


Terhesség alatti munkavégzés szabályai. Cikkünkben megvizsgáljuk, hogy a várandós nőkre milyen munkajogi szabályokat kell alkalmazni, mikor illeti meg őket a felmondási védelem, próbaidő alatt milyen lehetőségeik vannak, elrendelhető-e túlmunka, elmehet-e a kismama a kötelező orvosi vizsgálatra munkaidőben, továbbá milyen munkaköri feltételek mellett foglalkoztatható.
Munkavállaló kismamák esetei
Rita 4 hónapos terhes, az orvosi vélemény szerint az általa ellátott vegyész munkakör a továbbiakban veszélyeztetné a saját és a babája egészségét. 
Anikó is babát vár, munkaköre árufeltöltő, rendszeresen nagy súlyokat cipel, orvosa ezt a közeljövőre nézve szigorúan megtiltotta, jelenleg próbaidejét tölti munkahelyén.
Zita számára a héten derült ki, hogy kisbabája lesz, több műszakos munkarendben dolgozik, így jó eséllyel számíthat az éjszakai munkára. 
 
Mit kell tenniük a kismamáknak ahhoz, hogy felmondási védelem alatt álljanak?
Mindenekelőtt a legfontosabb: a bejelentés, a munkáltató tájékoztatása!
Az új Mt. hatálybalépése előtt a várandósággal kapcsolatos felmondási védelem objektív jellegű volt, azaz amennyiben a munkavállaló a felmondás közlésekor terhes volt, abban az esetben a védelem fennállt akkor is, ha arról sem a munkáltató, sem a munkavállaló nem tudott. 2012. július 1. napja óta várandósság esetén felmondási védelem csak akkor illeti meg a munkavállalót, ha erről a munkáltatót még a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta.  
 
A terhesség azonban csak a felmondástól véd meg, azonnali hatályú felmondással a munkáltató megszüntetheti a jogviszonyt (lényeges munkavállalói kötelezettségszegés esetén).
 
Próbaidő alatt azonnali hatályú felmondás
Anikó a próbaidejét tölti, felmondási védelem nem illeti meg, azaz könnyen előfordulhat, hogy miután tájékoztatja a munkáltatót a várandósságról, megszüntetésre kerül a jogviszonya. Védelmét mindössze az szolgálja, hogy a munkáltató köteles jogait jóhiszeműen és tisztességesen gyakorolni, nem alkalmazhat diszkriminációt. Jelen példánál maradva ez azt jelenti, hogy nem szüntetheti meg Anikó munkaviszonyát próbaidő alatt azonnali hatállyal csak azért, mert a babát vár, ha mégis megteszi, Anikónak kell bizonyítani, hogy a valódi indok a terhesség volt. Mivel azonban a megszüntető nyilatkozatot ilyen esetben nem kell indokolni, Anikó nagyon nehéz helyzetben van, hacsak nincs kézzel fogható bizonyítéka (tanúvallomás, esetleg hangfelvétel), nem sok esélye van egy munkaügyi perben. A bíróságon kívül jogai orvoslása érdekében az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulhat.
 
Mit tehet a kismama, ha egészségügyi állapota miatt nem lehet eredeti munkakörében foglalkoztatni?
Az Mt. szerint, ha a várandós munkavállaló kismamát a terhessége megállapításától gyermeke egyéves koráig – erre vonatkozó orvosi vélemény alapján – nem lehet eredeti munkaszerződése szerinti munkakörében foglalkoztatni, a munkáltató köteles más, egészégi állapotának megfelelő munkakört felajánlani neki.
 
Ha van felajánlható munkakör, abban az esetben a munkavállaló kismama kettő dolgot tehet: vagy elfogadja a felajánlott munkakört, vagy visszautasítja. Az előbbi esetén mindenképpen módosítani kell a munkaszerződést, a munkavállalót az új munkakörében kell tovább foglalkoztatni, és részére legalább az eredeti munkakörében elért alapbért kell megfizetni. Ennek a módosításnak nem kell feltétlenül véglegesnek lennie, a felek azt is megteheti, hogy csak a gyermek egyéves koráig módosítják határozott időre. Ebben az esetben szabadon állapodhatnak meg a munkavállaló alapbéréről.
 
Ha pedig a munkavállaló alapos ok nélkül nem fogadja el a neki felajánlott, megfelelő munkakört, a munkavégzés alól fel kell menteni, a mentesítés idejére nem lesz jogosult munkabérre. 
Rita részére a munkáltató adminisztrációs munkatárs munkakört ajánlott fel, amit alapos okkal visszautasított, ugyanis az nem felel meg a képzettségének, gyakorlatának, ráadásul a munkavégzés helye Budapest helyett a munkáltató balatonfüredi telephelye lett volna. 
 
A felajánlott munkakör elfogadása, elutasítása
Ezek világos helyzetek, azonban az „alapos ok nélküli elutasítás” a jövőben némi alapot szolgáltathat szubjektív értékítéletre. Amennyiben - ellentétben a munkavállaló megítélésével - a munkáltató szerint az új munkakör visszautasításának indoka nem alapos, a munkavállaló könnyen az utcán találhatja magát, terhesen, egy fillér nélkül. 
 
Ha a munkavállaló a felajánlott munkakört alapos okkal nem fogadja el, vagy a munkáltató nem tud, vagy nem kíván a munkavállaló részére más, egészségi állapotának megfelelő munkakört ajánlani, a munkáltató köteles felmenteni a munkavégzés alól, és részére alapbért fizetni. 
Zita részére például a munkáltató nem tudott felajánlani másik munkakört, ugyanis náluk minden munkavállaló három műszakban kerül foglalkoztatásra, így az éjszakai munka elkerülhetetlen lenne számára.
 
Munka- és pihenőidővel kapcsolatos szabályok
A munka megszervezésével, a munka- és pihenőidővel kapcsolatos szabály, hogy a kismamák részére a várandósságuk megállapításától a gyermek hároméves koráig egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak a hozzájárulásuk esetén alkalmazható,  a heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be, továbbá rendkívüli munkaidő vagy készenlét nem rendelhető el. Az éjszakai munka elrendelése – ahogyan kiderült Zita esetéből is – tilos.
 
Az Mt. szerint a munkáltató jogosult a munkavállaló kismamát átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. Azonban a munkavállaló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkára a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig.
 
Elmehet-e a kismama a kötelező orvosi vizsgálatra munkaidőben?
A munkavállaló a munkavégzési kötelesség alól mentesül a kötelező orvosi vizsgálat tartamára. Az új Mt. külön kiemeli, hogy kötelező orvosi vizsgálatnak kell tekinteni a terhes nőnek a terhessége ideje alatt, a terhességével összefüggő orvosi vizsgálaton való részvételét is. Ugyancsak feltétel, hogy az ilyen vizsgálaton való megjelenésre kizárólag csak munkaidőben legyen lehetőség.
Természetesen törekedni kell arra, hogy a kismamák a munkaidő után elvégezhető vizsgálatokon lehetőleg ne munkaidő alatt vegyenek részt, azonban vannak olyan vizsgálatok, melyek esetében ez nem kivitelezhető.
 
 
Fotó: Freedigitalphotos.net
 
 

Dr. Hajdu - Dudás Mária

Hivatalos ügyek

Dr. Hajdu - Dudás Mária


2013.10.16